[Google Sites] Tải ngay bản sao lưu trữ các trang web cũ

Sử dụng Trình quản lý trang web cổ điển để tải xuống các bản sao lưu đã lưu trữ và kiểm soát việc chỉnh sửa hàng loạt trang web

Tóm tắt thông báo mới 

Vào năm 2017, Google đã thông báo rằng Google sẽ thay thế dịch vụ trên Google Sites cổ điển bằng các Google Sites mới và vào năm 2019, Google đã thông báo rằng các tên miền sẽ có thời gian đến cuối năm 2021 để hoàn thành quá trình chuyển đổi.

Để giúp Quản trị viên và người dùng cuối quản lý quá trình chuyển đổi sang Trang web mới, Google đã giới thiệu Trình quản lý trang web cổ điển vào năm 2020. Vào tháng 5 năm 2021, Google đã thêm khả năng xóa hàng loạt, khôi phục và cập nhật quyền sở hữu trang web. Hôm nay, Google sẽ thêm các tính năng mới bổ sung vào Trình quản lý trang web Google Sites cổ điển dành cho quản trị viên:

  • Tải xuống hàng loạt kho lưu trữ tuyển chọn các trang web qua Takeout,
  • Vô hiệu hóa hàng loạt và / hoặc bật lại khả năng cho người dùng chỉnh sửa lựa chọn các trang web.
 
di chuyển từ Sites cổ điển sang Sites mới dễ dàng hơn.

Google hy vọng khả năng thực hiện hàng loạt các hành động này sẽ giúp khách hàng của chúng tôi di chuyển từ Sites cổ điển sang Sites mới dễ dàng hơn.

Sử dụng như thế nào?

Thời gian cập nhật

Gói dịch vụ nào có thể sử dụng?