[Gmail] Cập nhật trực quan cho hộp tìm kiếm

Google đang thay đổi cách tìm kiếm trên Gmail cho người dùng giúp dễ dàng tìm kiếm thư trong Gmail hơn.

Cái gì đã thay đổi?

Google đang thực hiện hai bản cập nhật cho hộp tìm kiếm trong Gmail:

  • Cập nhật biểu tượng tìm kiếm nâng cao: một biểu tượng được cập nhật để truy cập các tùy chọn tìm kiếm nâng cao (xem hình ảnh bên dưới). Khi nhấp vào biểu tượng này, bạn sẽ nhận được giao diện trực quan kết hợp các toán tử tìm kiếm nâng cao của Gmail để giúp bạn dễ dàng tìm thấy các email cụ thể hơn.
  • Cập nhật lời nhắc cho người dùng Gmail và chat trò chuyện: Nếu bạn sử dụng Gmail và Google Chat, thông tin gợi ý trong hộp tìm kiếm giờ sẽ cho biết "tìm kiếm tất cả các cuộc hội thoại". Nếu bạn chỉ sử dụng Gmail, sẽ không có thay đổi nào và văn bản sẽ vẫn cho biết là “tìm kiếm thư”.

Đây là chỉ là bản cập nhật giao diện người dùng. 

Google đang cập nhật biểu tượng tìm kiếm nâng cao trong Gmail
Google cập nhật biểu tượng tìm kiếm nâng cao trong Gmail
 
thay đổi icon tìm kiếm


 
Tìm kiếm nâng cao giúp bạn sử dụng các toán tử tìm kiếm nâng cao của Gmail
Tìm kiếm nâng cao giúp bạn sử dụng các toán tử tìm kiếm nâng cao của Gmail
 

Ai có thể kiểm soát tính năng này?

Khi nào phát hành?

Ai được cập nhật?