[Google Chat] Cải thiện tìm kiếm

Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm nội dung Google Chat nhanh hơn với việc chỉnh sửa kết quả tìm kiếm của mình bằng cách sử dụng các bộ lọc tương tác trên thiết bị di động.

Bạn có thể thử tìm kiếm từ khóa mà bạn nhớ từ tin nhắn hoặc sử dụng bộ lọc để xem tất cả các tệp trong một cuộc trò chuyện cụ thể. Ngoài ra, Google cũng đã làm mới giao diện trực quan hơn để dễ dàng tìm kiếm kết quả và kết quả giờ đây cũng sẽ bao gồm nội dung thông báo, giúp bạn dễ dàng tìm thấy nội dung chính xác mà bạn đang tìm kiếm hơn.

Lọc bằng cách sử dụng các chip tìm kiếm khác nhau trong chat
Lọc bằng cách sử dụng các chip tìm kiếm khác nhau trong chat
 
Bộ lọc sẽ hiển thị bên dưới thanh tìm kiếm trò chuyện
Bộ lọc sẽ hiển thị bên dưới thanh tìm kiếm trò chuyện
 
Sử dụng bộ lọc 'Đã nói' để thu hẹp các cuộc trò chuyện quan trọng
Sử dụng bộ lọc 'Said in' để rút ngắn các cuộc trò chuyện quan trọng

Các tính năng này hiện đã có trên Android. Sẽ được phát hành trên iOS và Web vào cuối tháng 7 năm 2021.

Ai bị ảnh hưởng?

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.
  • Người dùng cuối: Không có cài đặt người dùng cuối cho tính năng này. Khi tìm kiếm trong Google chat trên thiết bị di động, bạn có thể tinh chỉnh thêm kết quả tìm kiếm của mình bằng cách sử dụng các chip lọc tìm kiếm bên dưới hộp tìm kiếm.

Khi nào phát hành?

  • Các tên miền kích hoạt phát hành nhanh và phát hành theo lịch trình: Phát hành kéo dài (có thể lâu hơn 15 ngày) bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 năm 2021. Chúng tôi hy vọng các tính năng này sẽ có đầy đủ trên iOS và web vào cuối tháng 7 năm 2021.

Gói dịch vụ nào khả dụng?