Bật nhật ký kiểm tra cho Google Cloud Search

Hôm 17/07/2021 Google đã thêm tính năng bật nhật ký kiểm tra cho Google Cloud Search. Điều này giúp quản trị viên Google Workspace có thể kiểm soát được nhiều hơn.

Điều gì sẽ thay đổi?

Giờ đây, bạn có thể bật ghi nhật ký kiểm tra (enable audit logging) cho các API của Google Cloud Search để theo dõi dữ liệu sử dụng được cải thiện. Với tính năng theo dõi sâu hơn, giờ đây bạn có thể xây dựng số liệu phân tích phong phú hơn về việc sử dụng Cloud Search để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và cải thiện trải nghiệm tìm kiếm của người dùng.

Khi được bật, dữ liệu sử dụng API Cloud Search của bạn được ghi lại theo cách an toàn và bạn có thể dễ dàng truy cập. Một số điểm dữ liệu được ghi là:

  • Phương pháp và Chi tiết API.
  • Nội dung liên quan của yêu cầu và phản hồi đã nhận được.
  • Địa chỉ IP và danh tính (ví dụ: ID mail) của người gọi.
  • Trạng thái phản hồi, v.v.

Ai sẽ bị ảnh hưởng?

Quản trị viên và nhà phát triển

Tại sao bạn lại sử dụng nó

Nhật ký kiểm tra giúp bạn hiểu cách Cloud Search đang được sử dụng trong tổ chức của bạn bằng cách trả lời các câu hỏi API nào được gọi bởi ai, khi nào và với những thông số nào. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các nhật ký này cho mục đích gỡ rối hoặc kiểm tra.

Làm sao để kích hoạt?

  • Quản trị viên: Ghi nhật ký kiểm tra bị TẮT theo mặc định. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về đăng nhập kiểm tra trong Cloud Search.
  • Người dùng cuối: Không cần thực hiện hành động nào.

Khi nào tính năng này hoạt động?

Tên miền đã kích hoạt phát nhanh và Phát hành theo lịch trình: Tính năng này hiện có sẵn

Ai được cập nhật tính năng này?

  • Khả dụng cho khách hàng: Google Workspace Enterprise PlusGoogle Cloud Search
  • Không khả dụng với: Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Basic Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business