[Google Contacts] Thông tin phong phú hơn về đồng nghiệp và mô tả liên quan

[Google Contacts] Thông tin phong phú hơn về đồng nghiệp và mô tả liên quan

Điều gì đã thay đổi?

Google đang giới thiệu một trải nghiệm mới cho Danh bạ (Google Contact) sẽ giúp người dùng Google Workspace tìm hiểu thêm về đồng nghiệp của họ. Trong Danh bạ (contact.google.com) hoặc thanh bên Danh bạ (Contacts sidebar), bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về những người khác, bao gồm:

  • Danh sách các thông tin, bộ phận và chức danh
  • ​Lịch sử mối quan hệ trong công việc của bạn, bao gồm các cuộc hội thoại và cuộc họp qua email.
Google Calendar mới cung cấp thông tin phong phú hơn về đồng nghiệp và các bên liên quan của bạn

Ai bị ảnh hưởng?

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao cần thay đổi?

Hơn bao giờ hết, công việc của chúng tôi đòi hỏi mức độ cộng tác, kết nối và tương tác cao hơn. Để cộng tác hiệu quả với những người trong mạng lưới rộng lớn hơn của chúng tôi, sẽ rất hữu ích khi tìm hiểu thêm về họ, những gì họ làm việc, những người họ làm việc cùng và những điều quan trọng đối với họ. Trải nghiệm Danh bạ Google được thiết kế lại mang đến cho bạn khả năng dễ dàng tìm hiểu thêm về đồng nghiệp và các bên liên quan của mình, giúp dễ dàng cộng tác và biến ý tưởng thành tác động.

Chi tiết các thay đổi

Để tối đa hóa giá trị của tính năng này, sẽ hữu ích nếu dữ liệu người dùng được điền đầy đủ trên các ứng dụng Google Workspace. Quản trị viên có thể điền dữ liệu này vào một số vị trí:

Getting started 

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên cho tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về thông tin vào hồ sơ Thư mục của người dùng 
  • Người dùng cuối: Trong Danh bạ Google Contacts (contacts.google.com), chọn tab "Danh bạ" hoặc sử dụng thanh tìm kiếm để tìm thêm thông tin về các thành viên khác trong tổ chức của bạn. 

Phát hành

Khả dụng

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business