[Google Workspace Marketplace] Xem thêm thông tin ứng dụng trước khi triển khai

Quản trị viên có thể xem thêm thông tin về các ứng dụng trong Google Workspace Marketplace trước khi triển khai cho người dùng của họ

Điều gì đã thay đổi

Trong Google Workspace Marketplace, bây giờ bạn sẽ thấy thêm thông tin về các ứng dụng có sẵn trên Marketplace. Cụ thể, bạn sẽ thấy thông tin sau::
  • Tổng quan: Thông tin về nhà phát triển ứng dụng, bao gồm các liên kết nhanh đến trang web, chính sách bảo mật và điều khoản dịch vụ của họ.
  • Quyền: Quyền đối với ứng dụng để đánh giá xem quyền truy cập dữ liệu ứng dụng có phù hợp với các chính sách của tổ chức bạn hay không.
  • Bài đánh giá: Bài đánh giá và câu trả lời được cung cấp bởi những người dùng khác đã cài đặt ứng dụng.
 
google-workspace-marketplace-xem-them-thong-tin-ung-dung-truoc-khi-trien-khai


 
google-workspace-marketplace-xem-them-thong-tin-ung-dung-truoc-khi-trien-khai
 

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao quan trọng?

Trước khi cài đặt ứng dụng Google Workspace Marketplace cho người dùng trong tên miền của bạn, quản trị viên có thể xem thông tin quan trọng về ứng dụng, chẳng hạn như thông tin nhà phát triển, quyền mà ứng dụng yêu cầu, v.v. Thông tin bổ sung này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn khi triển khai ứng dụng cho người dùng của mình.

Bắt đầu như thế nào?

Khi nào phát hành?

Ai được cập nhật?