[Google Meet] Hỗ trợ giảm nhiễu loại bỏ tiếng ồn để tập trung làm việc tốt hơn

Trong bản cập nhật mới nhất hôm 14/06/2021 Google cho biết để giúp hạn chế sự phân tâm trong cuộc gọi điện video, Google Meet có thể loại bỏ các tiếng ồn xung quanh.

Các tiếng ồn đó bao gồm: như gõ, đóng cửa hoặc âm thanh của một công trường gần đó. Loại bỏ tiếng ồn giúp thực hiện cuộc gọi hiệu quả hơn bằng cách giảm bớt sự phân tâm có thể chuyển hướng sự chú ý ra khỏi nội dung cuộc họp trong Google Meet của Google Workspace.

Năm ngoái, Google đã cung cấp tính năng khử tiếng ồn trên web cho khách hàng của Google Workspace Enterprise PlusEducation Plus, sau đó cung cấp tính năng này trên cả web và thiết bị di động. Giờ đây, Google đang thực hiện hai bản cập nhật bổ sung về tính khả dụng của tính năng:

  • Thêm tính khả dụng cho nhiều người dùng hơn: Tính năng khử tiếng ồn giờ đây cũng sẽ khả dụng cho người dùng trong các phiên bản Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials và Enterprise Standard. Nó sẽ được bật mặc định cho những người dùng này.
  • Kể từ 9/8/2021, tính năng này sẽ được bật mặc định cho người dùng Enterprise Plus: Tính năng khử tiếng ồn sẽ được bật mặc định cho những người dùng Google Workspace Enterprise Plus mà trước đó chưa tắt tính năng này. Lưu ý rằng thay đổi này có thể thay đổi cài đặt đối với một số người dùng hiện tại. Sẽ không có thay đổi về cài đặt mặc định cho khách hàng Giáo dục.

Làm thế nào để bắt đầu

Quản trị viên:

Không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.

Người dùng cuối:

  • Người dùng mới: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho người dùng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials và Enterprise Standard. Khi tính năng này có sẵn cho tài khoản của họ, người dùng sẽ thấy lời nhắc thông báo cho họ về tính năng này và chức năng của nó.
  • Người dùng hiện có với Google Workspace Enterprise Plus: Bắt đầu từ 9/8/2021, tính năng này sẽ được BẬT mặc định cho tất cả những người dùng trước đó chưa tắt tính năng này. Nếu bạn không muốn bật theo mặc định, hãy bật và tắt tính năng này cho tài khoản của bạn trước ngày 9 tháng 8, sau đó cài đặt sẽ không bị thay đổi.
  • Người dùng hiện có với Google Workspace for Education Plus: Sẽ không có thay đổi về cài đặt hoặc mặc định cho khách hàng Education.
Cài đặt để bật hoặc tắt tính năng khử tiếng ồn
Cài đặt để bật hoặc tắt tính năng khử tiếng ồn