Bắt đầu với dịch vụ Google Workspace tại Ngôi Sao Số

Hướng dẫn cấu hình, tạo, quản lý dịch vụ Google Workspace tại Ngôi Sao Số

Bắt đầu với dịch vụ Google Workspace, bạn cần có một tên miền đã được đăng ký. Tên miền này sẽ sử dụng cho cấu hình các dịch vụ của Google Workspace hoạt động. 

Trong trường hợp bạn chưa đăng ký tên miền, có thể bấm tham khảo bảng giá tên miềnkiểm tra đăng ký tên miền trước khi sử dụng dịch vụ Google Workspace tại Ngôi Sao Số.

Sau đó chọn một gói dịch vụ Google Workspace, sau khi đã có 2 dịch vụ này. Bạn mới bắt đầu theo các hướng dẫn bên dưới để cấu hình dịch vụ hoạt động.

1. Bắt đầu

Google Workspace không chỉ đơn thuần là dịch vụ email đơn thuần như nhiều người nhầm tưởng. Nó là một hệ sinh thái nhiều nền tảng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. 

Google Workspace bao gồm các thành phần đi kèm giúp doanh nghiệp bạn làm việc hiệu quả:
 • Gmail: Email bảo mật dành cho doanh nghiệp và nhiều tính năng khác
 • Drive: Lưu trữ, truy cập và chia sẻ tệp của bạn ở một nơi an toàn.
 • Meet: Cuộc họp video an toàn cho doanh nghiệp của bạn.
 • Calendar: Lịch trực tuyến tích hợp được thiết kế cho các nhóm
 • Chat: Đơn giản hóa tính năng nhắn tin riêng và nhắn tin theo nhóm
 • Docs: Tạo và chỉnh sửa tài liệu văn bản ngay trong trình duyệt của bạn không cần có phần mềm chuyên dụng. Nhiều người có thể làm việc cùng một lúc và mọi thay đổi được lưu tự động.
 • Sheets: Bảng tính tương tực Microsoft Excel thông minh và bảo mật cho doanh nghiệp.
 • Slides: Tạo và chỉnh sửa các bản trình bày đẹp trong trình duyệt của bạn—không cần có phần mềm. Nhiều người có thể làm việc cùng một lúc nên mọi người luôn có phiên bản mới nhất.
 • Keep: Ghi lại nội dung quan trọng và làm được nhiều việc hơn.
 • Sites: Dễ dàng tạo trang web nhóm có tác động mạnh
 • Forms: Dễ dàng tạo các cuộc khảo sát và biểu mẫu cho mọi người
 • Currents: giúp kết nối các ý tưởng và nhân viên trong công ty.
Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ G-Suite, bạn cũng có thể dễ dàng chuyển qua Google WorkSpace.

2. Dành cho quản trị viên Google Workspace

2.1 Bắt đầu cho quản trị viên

2.2 Thiết lập các dịch vụ cho doanh nghiệp của bạn (Gmail, Drive, v.v.)

2.3 Quyền truy cập dịch vụ và tùy chọn đồng bộ hóa

2.3 Các tính năng khác

2.4 Người dùng và tên miền (Helpdesk)

2.5 Các tính năng kinh doanh và triển khai nâng cao

3. Dành cho người dùng Google Workspace

3.1 Bắt đầu

Sử dụng trang này để xem tổng thể các thành phần bạn cần học để sử dụng dịch vụ Google Workspace tại Ngôi Sao Số.

Trang này sẽ điều hướng cho toàn bộ các nội dung bạn cần học dành cho người dùng mới.

3.2 Các bước học cho người dùng mới

Sẵn sàng chuyển sang Google Workspace

3.3 Học theo sản phẩm

3.4 Học theo công việc

3.5 Chuyển từ Microsoft