[Google Sheets] Thêm nhận xét và bộ lọc thông minh

Trong Google Sheets bạn có thể nhận xét và áp dụng các bộ lọc thông minh cho công việc của mình

Có gì mới trong Google Sheets

Giờ đây trong Google Sheets, bạn có thể:
  • Xem lại nhận xét và chủ đề cuộc trò chuyện trong thanh trượt bên phải.
  • Áp dụng các bộ lọc để tìm các nhận xét phù hợp nhất để hoàn thành công việc của bạn khi một tài liệu có tính cộng tác cao.
  • Trang thông qua các chuỗi nhận xét trong một tài liệu trong lớp phủ nhận xét.
 
Sử dụng thanh bên phải để xem nhận xét mới
Sử dụng thanh bên phải để xem nhận xét mới hay xem tất cả các cuộc hội thoại diễn ra trong bảng tính. Nhanh chóng trả lời, giải quyết hoặc tạo các cuộc trò chuyện mới cộng tác với đồng nghiệp của bạn.


 
áp dụng các bộ lọc trong thanh bên để tìm phản hồi phù hợp nhất
Trong các bảng tính mang tính cộng tác cao, hãy áp dụng các bộ lọc để tìm phản hồi phù hợp nhất (ví dụ: chuỗi nhận xét cần phản hồi của bạn).


 
Thực hiện hành động trực tiếp trong thanh bên
Thực hiện hành động trực tiếp trong thanh bên khi nhiệm vụ hoàn tất hoặc các cuộc trò chuyện đã được giải quyết.
 
Sử dụng trình điều hướng mới để xem xét các nhận xét trong bảng tính.
Sử dụng trình điều hướng mới để xem các nhận xét trong bảng tính.
 

Tài khoản nào bị ảnh hưởng

Tất cả các tài khoản người dùng

Tại sao nên sử dụng các tính năng này?

Cộng tác với đồng nghiệp là rất quan trọng và nhận xét là một cách hiệu quả để thảo luận và cộng tác cho dù bạn và đồng nghiệp của bạn ở đâu cũng như bất cứ khi nào bạn đang làm việc. Bằng cách giúp việc xem xét, phản hồi và giải quyết các nhận xét trong Trang tính (Google Sheet) trở nên dễ dàng hơn.

Chi tiết bổ sung

Với những thay đổi mới này, giờ đây bạn có những cách dễ dàng để xem và điều hướng tất cả các nhận xét trong bảng tính bằng cách nhấp vào:
  • Biểu tượng nhận xét trên Thanh ứng dụng.
  • Mục "mở tất cả nhận xét" trong tab trang tính (sheet tab).
  • "Mở" từ bất kỳ nhận xét nào được neo vào một ô.
  • Một nút mới trong lớp nhận xét cho phép bạn chuyển trang giữa các chuỗi nhận xét trong tài liệu.  

Làm thế nào để bật

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên cho tính năng này.
  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ được BẬT cho tất cả mọi người.

Gói dịch vụ nào có tính năng này