[Bất động sản] Loại địa ốc

Được sử dụng để nhóm các bất động sản theo các loại địa ốc khác nhau, ví dụ như nhà phố, biệt thự, chung cư cao cấp ...
Các tạo và quản lý loại địa ốc như loại tin đăng, bạn tham khảo tại đây.