[Bất động sản] Địa điểm

Địa điểm bất động sản là khu vực được chia theo tỉnh/thành phố, đến quận/huyện và đến phường/xã/thị trấn. Ngôi Sao Số tải hệ thống địa điểm của 64 tỉnh thành, các quận huyện và phường xã.
Để quản lý khu vực này bạn cần hiểu một số kiến thức cơ bản như sau:

Do dữ liệu của 64 tỉnh thành khá lớn nên mặc định Ngôi Sao Số chỉ tải dữ liệu hai địa phương lớn là Hà Nội và TP.HCM. Nhưng các tỉnh thành còn lại luôn sẵn sàng. Bạn có thể kích hoạt nó bằng cách: trong khu vực 2 (hình minh họa bên dưới) chọn kích hoạt tìm kiếm là có của tỉnh/thành phố đang lựa chọn. Khi đó các quận/ huyện và phường/xã sẽ tự động được tải.

1. Khu vực 1: Bao gồm bên trái cho phép tìm kiếm nhanh tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã. Bên phải cho chúng ta lựa chọn khu vực quản lý.
2. Khu vực 2: Là khu vực cho phép bạn thực hiện các lệnh với các tỉnh/tp đã tạo như xem link, sửa, xóa, kích hoạt tìm kiếm.
3. Khu vực 3: Cho phép bạn thêm tỉnh/tp mới.

Các mục menu quận/huyện và phường/xã/thị trấn thực hiện tương tự.

diadiem 1