[Bất động sản] Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ là đơn vị tiền để tính giá của từng bất động sản và cho phép thanh toán theo loại tiền mà người quản trị cấu hình.

Ví dụ:

  • Nếu website được thiết kế cho người Việt thì sử dụng đơn vị tiền tệ là Việt Nam Đồng.
  • Nếu website được thiết kế cho người Mỹ thì sử dụng đơn vị tiền tệ là Dola Mỹ.

Ngoài ra, sử dụng đơn vị tiền tệ theo từng quốc gia chấp nhận thanh toán theo đơn vị tiền tệ mà quốc gia đó chấp nhận.

sp donvitiente 1

1. Thêm tiền tệ

  • Để thêm đơn vị tiền tệ mới bạn hover vào “Cấu hình module” chọn submenu “Đơn vị tiền tệ”. Tiếp đến điền thông tin: Tên loại tiền tệ, Tên gọi, Tỷ giá (1 đơn vị tiền này so với đồng tiền mặc định), Làm tròn, Ký tự định dạng tiền tệ. Cuối cùng là nhấp chuột vào “Ghi lại nội dung”.
  • Sửa xóa đơn vị tiền tệ hiện có bản cũng làm tương tự như thêm mới nhưng bạn nhấp chuột vào “Sửa” hoặc “Xóa” đơn vị tiền tệ.

Đơn vị tiền tệ bắt buộc phải có đối với những website niêm yết giá bds và khi đăng sản phẩm đơn vị tiền tệ sẽ mặc định theo đơn vị tiền tệ đầu tiên. Vì vậy khi đăng bds bạn có thể tùy chọn lại đơn vị tiền tệ cho từng bds.

2. Một số lưu ý:

Bạn cần chú ý đổi tiền tệ từ đơn vị tiền tệ chính của website, đơn vị tiền tệ chính mặc định được cấu hình trong khu vực cấu hình mô đun. Ví dụ: nếu đơn vị tiền tệ chính là Việt Nam đồng thì khi bạn tạo ra đồng USD bạn cần theo dõi tỷ giá so với tiền tệ mặc định. Lý do: khi khách hàng lựa chọn đồng USD để đặt hàng, hệ thống sẽ tự động lấy theo tỷ giá này và tính ra giá USD cho bds.

cauhinh