[Bất động sản] Thêm bất động sản

Để thêm bất động sản mới bạn bắt đầu vào module quản lý bất động sản - > Thêm bất động sản.
Để thêm bất động sản chúng ta cần có một cấu trúc dữ liệu hoàn chỉnh cho các mục: loại địa ốc, loại tin đăng, địa điểm, đường trước nhà, tiện ích, đặc điểm, dự án, đơn vị tiền tệ. Mặc định hệ thống website xây dựng tại Ngôi Sao Số đã tải toàn bộ các thông tin trên ở trạng thái mặc định, cho phép bạn dễ dàng để tìm hiểu và quản trị hệ thống hơn.

1. Vào khu vực thêm:

Vào module BĐS chọn Thêm Bất Động Sản như hình bên dưới:
thembds 0

2. Một số lưu ý:

Để thêm bất động sản bạn cần chú ý dữ liệu của các khu vực:
+ Tiêu đề (Thẻ title trong html) , Giới thiệu ngắn gọn (Thẻ description trong html), Từ khóa cho máy chủ tìm kiếm (Bổ trợ cho tags).
+ Địa chỉ bất động sản: Phải bắt đầu chọn từ tỉnh / thành phố để hệ thống tải quận/huyện, sau đó bạn tiếp tục chọn quận/huyện để hệ thống tải phường/xã/thị trấn.