[Bất động sản] BĐS đã đăng

Cho phép quản lý các bất động sản đã đăng tải trên trang web của bạn.
Một số khu vực trong phần quản lý bất động sản đã đăng bạn có thể nắm (Bạn nhìn vào các ô màu vàng trong hình ảnh bên dưới ).

+ Khu vực 1: Cho phép bạn tìm kiếm bất động sản đã đăng theo một số tiêu chí như: Tìm kiếm theo ( Tiêu đề, nội dung, người đăng), Từ khóa ,Loại tin đăng, từ ngày, đến ngày và số lượng tin sẽ hiển thị.
+ Khu vực 2: Là các nút lệnh bao gồm lần lượt từ trái sang: Copy bđs (Để tạo thành một BĐS tương tự), Sửa, Xóa.
+ Khu vực 3: Là các lệnh dành cho các lựa chọn BĐS hàng loạt bao gồm: Xóa hàng loạt, đăng BĐS hàng loạt và cho hết hạn hàng loạt. (Lưu ý: bạn phải lựa chọn các BĐS bằng cách check vào các nút check bên trái của BĐS.

bds dadang 1