[Bất động sản] Tiện ích

Tiện ích là khu vực cho phép tạo ra các tiện ích dành cho BĐS, các tiện ích này sẽ được tải vào khu vực thêm BĐS giúp quản trị viên có thể lựa chọn các tiện ích khi thêm BĐS.
Việc quản lý các tiện ích cũng khá đơn giản:

+ Khu vực 1: Cho phép quản lý các tiện ích đã được tạo bao gồm các nút chức năng sửa và xóa.
+ Khu vực 2: Cho phép thêm các tiện ích mới.

Lưu ý: Bạn nên lựa chọn Icon cho tiện ích với kích thước là 64x64px và dùng ảnh định dạng PNG nền rỗng để việc hiển thị ngoài trang chủ đẹp mắt hơn.

tienich 1