[Bất động sản] Trường nhập liệu

Cho phép tạo ra các trường nhập liệu tùy chỉnh dành riêng cho bất động sản.
Trong quá trình xây dựng sàn giao dịch bất động sản, có một số thông tin liên quan tới bđs mà bạn muốn nhập liệu thay vì lựa chọn dạng selectbox hay checkbox và dữ liệu này sẽ do bạn chủ động nhập khi thêm bđs, đây là khu vực cho phép bạn tạo các trường nhập liệu này cho bất động sản.

Ví dụ bạn tạo ra trường nhập liệu là nội thất" sau đó khi tạo một bđs mới trường này sẽ xuất hiện để bạn nhập liệu dạng: " Sàn gỗ, kệ bếp, nóng lạnh, điều hoà,...".

1. Quản lý trường nhập liệu.

Khu vực 1: Cho phép hiển thị các trường nhập liệu đã tạo bao gồm các lệnh sửa, xóa trường nhập liệu đã tạo.
Khu vực 2: Cho phép tạo các trường nhập liệu mới.
bds truongnhaplieu 1

2. Nhập liệu tại khu vực thêm bất động sản.

Sau khi đã tạo xong các trường nhập liệu, bạn có thể bắt đầu thêm dữ liệu vào các trường này bằng cách click vào "thêm bất động sản". Các trường nhập liệu sẽ hiển thị cho phép bạn nhập liệu như hình minh họa bên dưới.

bds truongnhaplieu 2