Content nội dung khi website sử dụng chứng thực bảo mật SSL

Lưu ý khi content trong nội dung của bạn có chứa các url có dạng http sẽ bị trình duyệt báo lỗi vàng do gắn đường link cũ hoặc từ một đường link web khác, lúc này gắn url nên sửa lại theo cấu trúc như sau:
Để sửa việc này, trong các đường dẫn URL bạn cần thay đổi như sau
Ví dụ: với các đường liên kết nội (Tức là liên kết của website bạn).
+ Link cũ: http://www.ngoisaoso.vn/thiet-ke-web/
+ Link mới: /thiet-ke-web/ hoặc //www.ngoisaoso.vn/thiet-ke-web/

Với link từ website khác:
+ Link: http://abc.com/tin-tuc/abc/ thì chuyển thành //abc.com/tin-tuc/abc/

Lúc này trình duyệt sẽ không báo vàng nữa, và thanh địa chỉ mới có màu xanh green do các đường link không sử dụng https trình duyệt sẽ đánh giá là kém bảo mật.