[Bất động sản] Cấu hình module

Cho phép cấu hình một số tính năng cho module bất động sản.
Khu vực cấu hình được chia làm 2 khu vực chính:

1. Cấu hình đăng bài:

+ Hiển thị trợ giúp
+ Đơn vị tiền tệ chính
+ Facebook App ID:  (Có dạng 1419186468293063, xem chi tiết)
+ Lọc bỏ dấu tiếng việt, các ký tự khác a-z, 0-9, - trong Liên kết tĩnh của tags
+ Tự động tạo từ khóa cho bài viết nếu không nhập từ khóa lúc đăng bài
+ Nhắc nhở các từ khóa không có mô tả
+ Hiển thị bộ lọc khi xem chủ đề
+ Số bất động sản trên 1 trang (Phải lớn hơn 10)

2. Cấu hình liên hệ mặc định

Khu vực này sẽ hiển thị mặc định khi đăng một bất động sản mới. Nếu không muốn hiển thị, đơn giản hãy xóa đi.
+ Họ và tên   
+ Điện thoại bàn   
+ Di động   
+ Địa chỉ   
+ Ghi chú
+ Hiển thị liên hệ trên trang web
: kích hoạt hiển thị liên hệ khi xem trên trang web (Dành cho các trang bất động sản có người dùng đăng tải BĐS lên web.

cauhinh 1