[Bất động sản] Đặc điểm

Đặc điểm là các bộ đặc điểm dạng như tình trạng pháp lý, số phòng ngủ ... và được tạo ra các giá trị cho từng bộ đặc điểm riêng biệt, các bộ đặc điểm này sẽ được tải vào khu vực thêm bất động sản mới cho phép lựa chọn.
Khu vực quản lý bộ đặc điểm chia ra làm hai menu: Quản lý các bộ đặc điểm và quản lý các giá trị của bộ đặc điểm. Mặc định hệ thống đã có những bộ đặc điểm phù hợp với đại đa số các nhu cầu về trang bất động sản. Bạn có thể tùy chỉnh thêm bớt cho phù hợp với nhu cầu cá nhân.

1. Bộ đặc điểm:

a. Khu vực 1: cho phép quản lý các bộ đặc điểm bao gồm tên đặc điểm, số giá trị, các giá trị, kích hoạt tìm kiếm và nút chức năng (a).
Các nút chức năng bao gồm:
chucnang them   Thêm một giá trị vào bộ đặc điểm.
chucnang sua  Sửa bộ đặc điểm.
chucnang xoa   Xóa bộ đặc điểm.

b. Khu vực 2: Cho phép thêm bộ đặc điểm mới, lưu ý bạn nên chọn icon hình ảnh là định dạng png và kích thước chuẩn là 64x64pxdacdiem 1

2. Giá trị cho bộ đặc điểm:

Khi đã tạo bộ đặc điểm, bộ đặc điểm được tạo sẽ hiển thị bên trên danh sách các bộ đặc điểm đã tạo, bạn click tiếp nút chucnang them để thêm giá trị cho bộ đặc điểm bạn đã tạo.

Khu vực 1: Cho phép quản lý các giá trị của bộ đặc điểm được chọn, như trong hình là các giá trị của bộ đặc điểm tình trạng pháp lý.
Khu vực 2: Cho phép thêm giá trị cho bộ đặc điểm được chọn.
a: Nút cho phép quay trở lại trang bộ đặc điểm.

dacdiem 2