[Bất động sản] Loại tin đăng

Loại tin đăng là các loại tin được chia dạng chuyên mục, mỗi loại tin có thể chứa nhiều bất động sản khác nhau. Có thể là cần mua, cần thuê, sang nhượng .... Mỗi loại tin này được chứa nhiều BĐS và được lựa chọn khi bạn đăng một BĐS mới.
Trong khu vực loại tin đăng chia làm 2 khu vực như hình bên dưới:

1. Khu vực 1:

Chứa các loại tin đăng đã đăng, bao gồm
+ Vị trí (Bạn lựa chọn vị trí để thay đổi)
+ Tên loại (Click vào tên loại bất động sản để vào và quản lý chủ đề con)
+ Hiển thị trang chủ (Cho phép kích hoạt hiển thị)
+ Số liên kết (là số liên kết sẽ hiển thị khi xem loại tin đăng nếu người dùng xem tại trang chủ của bất động sản hoặc xem các loại tin đăng có loại tin đăng con thì mỗi loại tin đăng con sẽ hiển thị liên kết này.
+ Chức năng: bao gồm 3 chức năng chính từ trái sang được thể hiện dạng icon bao gồm: thêm bất động sản (Vào loại tin đăng này), sửa loại tin đăng và xóa loại tin đăng.

2. Khu vực 2:

Cho phép bạn thêm loại tin đăng mới với các thuật ngữ cần chú ý:
+ Tên loại bất động sản : Số ký tự tối đa 65 ký tự
+ Liên kết tĩnh: Là liên kết URL của loại tin đăng.
+ Tùy chỉnh Tiêu đề site: Lưu ý nếu mục này được nhập, tiêu đề loại tin đăng sẽ lấy tiêu đề này hiển thị, và khi đó tên loại tin đăng sẽ được sử dụng làm tiêu đề trong thẻ title (HTML) giúp cho việc SEO hiệu quả hơn.
+ Thuộc loại tin đăng: Nếu muốn loại tin đăng này là loại con của loại khác đã tạo, chọn khu vực này.
+ Từ khóa: Từ khóa này sẽ hiển thị trong thẻ keywork (HTML), nên nhập thận trọng và hướng đến SEO.  
+ Miêu tả:  Số ký tự nhập tối đa 160 ký tự
+ Hình minh họa
+ Nội dung chi tiết: Nếu được kích hoạt ở khu vực hiển thị nội dung chi tiết, nội dung nhập ở đây sẽ hiển thị trong loại tin đăng khi người dùng xem.
+ Hiển thị nội dung chi tiết khi xem chủ đề: Cho phép bạn lựa chọn 3 phương án: Không hiển thị, Hiển thị tại trang số 1 của chủ đề, Hiển thị ở tất cả các trang của chủ đề   
+ Các nhóm được xem: Quản trị tối cao, Điều hành chung, Quản lý module, Thành viên, Khách, Tất cả

loaitindang 1