Tìm hiểu DNS zone và thêm DNS zone tại Ngôi Sao Số

Một tên miền có thể có nhiều vùng DNS, các nhà cung cấp dịch vụ DNS đa phần chỉ có vùng DNS chính nên bạn sẽ dễ lầm tưởng chỉ có vùng này. Tại khu vực quản lý DNS của Ngôi Sao Số cho phép bạn thêm vùng DNS mới cho tên miền với 4 tùy chọn.

Mỗi tên miền, là một phần của hệ thống DNS và chứa các cài đặt DNS, còn được gọi là bản ghi DNS. Để các bản ghi DNS này được hoạt động theo thứ tự từ vùng DNS đã được tạo.

Nó phải chứa tất cả các bản ghi và cài đặt (ví dụ: SOA) của một tên miền. Mỗi tên miền có một hoặc nhiều vùng DNS, được ủy quyền cho một máy chủ/dịch vụ quản lý DNS cụ thể. Nó có thể được sử dụng cấu hình khác nhau - một vùng DNS chính tại Ngôi Sao Số hoặc một vùng DNS chính tại hệ thống quản lý DNS.

Ngoài ra vùng đảo ngược còn tạo độ uy tín cho tên miền và máy chủ để các dịch vụ email tăng độ uy tín với các bộ lọc mail như của Google khi bạn biết tạo bản ghi PTR đúng cách.

4 vung dns tai ngoi sao so

1. Vùng DNS chính (Master DNS zone)

1.1 Vùng chính (Master Primary DNS) là gì?

Vùng chính (Master Zone) còn được gọi là Vùng chính trong máy chủ DNS (Primary Zone in the DNS server) là bản sao đọc/ghi trong cơ sở dữ liệu DNS. Có nghĩa là bất cứ khi nào một bản ghi DNS mới được thêm vào cơ sở dữ liệu DNS tự động/thủ công, nó được ghi trong vùng chính của máy chủ DNS.

1.2. Làm cách nào để thêm Vùng chính (Master Zone)?

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại ID.ngoisaoso.vn, nhấp vào thêm vùng mới, nhấp chọn tùy chọn Master (Primary) Domain Zone, nhập tên miền (không có www hoặc http://) và nhấp vào nút tạo. Nếu bạn muốn chỉ muốn thêm các bản ghi cho máy chủ dịch vụ web hay email ... Bạn chỉ cần vào mục Bản ghi của vùng DNS trong tên miền của bạn, ở đó bạn sẽ có thể thêm các bản ghi bạn cần.

1.3 Tùy chọn thêm

Khi bạn tạo vùng DNS chính tại Ngôi Sao Số, bạn có thể chọn từ 3 tùy chọn khác nhau. Vai trò chính của họ là hỗ trợ bạn với NS hoặc thậm chí tất cả các bản ghi trong vùng DNS bạn sắp tạo.

  • Tạo vùng với bản ghi NS: tùy chọn này được chọn theo mặc định. Đây là cách dễ nhất để tạo vùng DNS chính với bản ghi NS cho tất cả các máy chủ tên, có sẵn cho bạn.
  • Sao chép tất cả các bản ghi từ vùng khác: tùy chọn này phù hợp, nếu bạn muốn sao chép tất cả các bản ghi của vùng DNS khác vào vùng mới của bạn.
  • Tạo vùng không có bất kỳ bản ghi nào: chọn tùy chọn này sẽ tạo vùng DNS mà không có bất kỳ bản ghi NS nào trong đó. Bạn sẽ phải tự thêm chúng sau đó.

2. Vùng DNS Slave/Backup/Secondary (Slave/Backup/Secondary DNS zone) là gì?

2.1 Vùng Slave/Backup là gì?

Vùng DNS Slave / Backup còn được gọi là Thứ cấp là bản sao chỉ đọc của các bản ghi DNS. Điều này có nghĩa là các bản ghi DNS không thể được thêm trực tiếp vào vùng DNS Slave / Backup. Vùng DNS Slave / Backup chỉ có thể nhận các bản ghi được cập nhật từ vùng Master của máy chủ DNS. Các bản ghi trong vùng Slave / Backup chỉ có thể được quản lý tại máy chủ chính của bạn. Các khu vực Slave / Backup chỉ dành cho khách hàng cao cấp.

2.2 Thêm vùng Slave/Backup tại Ngôi Sao Số như thế nào?

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại ID.ngoisaoso.vn, nhấp vào Thêm mới vùng DNS, nhấp vào hộp Khu vực nô lệ / Sao lưu, nhập tên miền (không có www hoặc http: //), nhập IP Máy chủ chính và nhấp vào "Thêm nô lệ ".

3. Vùng DNS đảo ngược (Master/Slave Reverse Zones)

3.1 Master Reverse Zone

While in the Master zone your hostname is pointed to an IP address, using the Master Reverse zone allows you to point an IP address to a hostname.

3.2 Làm sao để thêm vùng này

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại ID.ngoisaoso.vn, nhấp vào thêm mới vùng DNS và nhấp vào hộp Vùng đảo ngược chính (Master/Slave Reverse Zones). Vùng IPv4 cần có định dạng 1.0.0.127 cho IP 127.0.0.1 và từ menu thả xuống cần phải được chọn là -addr.arpa.

Nếu bạn muốn sử dụng IPv6, tên của vùng đảo ngược cần phải ở định dạng 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.1.2 cho IPv6 2109: 8765: 4321: 0987: 6543: 2109: 8765: 4321 và từ menu thả xuống cần phải được chọn ip6.arpa.

3.3 Một số lưu ý

Tên khu vực đảo ngược cho khu vực phải có định dạng cụ thể. Tên ngược bắt đầu bằng địa chỉ IP của bạn, được viết ngược. Nếu IP của bạn là 1.1.115.125., Bạn cần đảo ngược nó thành 125.115.1.1. Sau khi zone được tạo, bạn sẽ có thể thêm các bản ghi PTR được trỏ vào tên miền của bạn. Khi bạn tạo vùng Đảo ngược chính (Master/Slave Reverse Zones), bạn cần có một địa chỉ IP ủy quyền quản lý IP cho các máy chủ của Ngôi Sao Số.