Tìm hiểu về Round-Ronbin DNS

DNS round robin là kỹ thuật thiết lập nhiều địa chỉ IP toàn cầu cho cùng một miền và phân phối tải bằng cách thay đổi máy chủ đích phân giải tên miền cho mỗi yêu cầu.

1. Round-Ronbin DNS là gì?

Round Robin DNS là một kỹ thuật phân phối tải, cân bằng tải hoặc fault-tolerance dự phòng, các máy chủ dịch vụ giao thức Internet dự phòng redundant Internet Protocol service (Ví dụ: Máy chủ Web, Máy chủ FTP), quản lý các phản hồi (DNS) của Hệ thống Tên miền đối với các yêu cầu địa chỉ từ máy khách theo một mô hình thống kê thích hợp.

Phương pháp Round Robin DNS là một phương pháp cân bằng tải phổ biến, đơn giản và dễ sử dụng; đặc biệt phương pháp này rất thích hợp khi cân bằng tải theo khu vực địa lý (Global Server Load Balancing).

Round robin DNS được sử dụng để tải các yêu cầu giúp cân bằng giữa một số máy chủ Web. Ví dụ: một công ty có một tên miền và 3 bản sao giống hệt nhau của cùng một trang web trên 3 máy chủ với ba địa chỉ IP khác nhau. Khi một người dùng cố gắng truy cập trang chủ, nó sẽ được gửi đến địa chỉ IP đầu tiên. Người dùng thứ 2 cố gắng truy cập trang chủ sẽ được gửi đến địa chỉ IP tiếp theo và người dùng thứ 3 sẽ được gửi đến địa chỉ IP thứ 3. Trong từng trường hợp, một địa chỉ IP được chuyển đếncho đến cuối danh sách được cấu hình. Người dùng thứ 4 sẽ được gửi đến địa chỉ IP đầu tiên.

2. Cấu trúc của Round-Ronbin DNS

Ví dụ về mô hình cấu hình:

Host Kiểu bản ghi Trỏ đến:
example.com A Địa chỉ IP đầu tiên
example.com A Địa chỉ IP thứ 2
example.com A Địa chỉ IP thứ 3

 

round robin

3. Một số thuật toán trong Round-Ronbin DNS

3.1. Thuật toán Weighted Round Robin:

Bản chất giống như thuật toán Round Robin, tuy nhiên chúng ta có thể cấu hình cho một máy chủ nào đó thường xuyên được sử dụng hơn.

3.2. Thuật toán Least Connection:

Đây là thuật toán dựa trên tính toán số lượng kết nối để thực hiện cân bằng tải cho máy chủ, nó sẽ tự động lựa chọn máy chủ với số lượng kết nối đang hoạt động là nhỏ nhất.

3.3. Thuật toán Weights Least Connection:

Bản chất giống thuật toán Least Connection, nhưng chúng ta có thể cấu hình ưu tiên cho một máy chủ trong cụm máy chủ hoạt động.

3.4. Thuật toán Least Response Time:

Đây là thuật toán sử dụng phương pháp thời gian đáp ứng ít nhất, lựa chọn dịch vụ trên máy chủ với thời gian đáp ứng là thấp nhất. Ngoài ra còn có rất nhiều thuật toán cân bằng tải khác tùy theo phần mềm hoặc phần cứng cân bằng tải được sử dụng.

4. Round-Ronbin DNS tại Ngôi Sao Số

Đây là một dịch vụ dành cho các website có lưu lượng truy cập lớn, bạn cần đăng ký với Ngôi Sao Số và đưa ra vấn đề của bạn. Ngôi Sao Số có từng giải pháp riêng cho từng trường hợp. Mặc dù chúng tôi luôn muốn công bố giá cho toàn bộ các dịch vụ nhưng rất tiếc chi phí cũng tùy từng trường hợp rất cụ thể mới có một bảng giá chính xác được.