Các bản ghi DNS mẫu để dễ thêm và quản lý tên miền tại Ngôi Sao Số

Bài này sẽ giúp bạn có được các mẫu bản ghi phổ biến có thể sử dụng cho tên miền của bạn.

Ngôi Sao Số cung cấp các mẫu dưới đây cho bạn tùy chọn để định cấu hình vùng DNS nhanh hơn và dễ dàng hơn với các dịch vụ phổ biến nhất như Gmail, Zoho, Blogger ...

Gmail
yandex-mail
zoho
Microsoft Azure
blogger
Weebly
Shopify
AWS Elastic Beanstalk
WordPress
Office 365
mailchimp
@mailgun
Google Sites
Google Calendar
Google Docs
heroku
Heroku SSL
tumblr
GitHub
Rackspace Mail
Google Talk
SupaDupa
Bitbucket
DivShot
Aldryn
Instapage
Enjin
Fastly
format
atmail
Fastmail
KickOffLabs
launchrock
paperplane.io
Tender Support
squarespace 6
SimplyBuilt
Pobox
ghost.org
Minecraft
biz.mail.ru

Lưu ý:

Các bản ghi này chỉ phù hợp với hệ thống AnyCastDNS tại Ngôi Sao Số, nếu bạn sử dụng hệ thống DNS tại doanh nghiệp khác, một số cấu trúc có thể khác nhưng về thông tin các bản ghi tương tự nhau.

1. Bản ghi DNS cho dịch vụ email của Google

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
ten-mien-cua-ban.com
MX
1 ASPMX.L.GOOGLE.COM
3600
ten-mien-cua-ban.com
MX
5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
3600
ten-mien-cua-ban.com
MX
5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM
3600
ten-mien-cua-ban.com
MX
10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM
3600
ten-mien-cua-ban.com
MX
10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM
3600
mail.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
ghs.googlehosted.com
3600
ten-mien-cua-ban.com
TXT
v=spf1 a include:_spf.google.com ~all
3600

2. Bản ghi DNS cho dịch vụ email của Yandex

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
mail.ten-mien-cua-ban.com
CNAME domain.mail.yandex.net 3600
ten-mien-cua-ban.com
TXT v=spf1 redirect=_spf.yandex.net 3600
ten-mien-cua-ban.com
MX mx.yandex.ru 3600

3. Bản ghi DNS cho dịch vụ email của Zoho

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
ten-mien-cua-ban.com
MX 10 mx.zohomail.com 3600
ten-mien-cua-ban.com
MX 20 mx2.zohomail.com 3600
.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
zmverify.zoho.com
3600

4. Bản ghi DNS cho dịch vụ Microsoft Azure

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
azurewebsites.net
3600

5. Bản ghi DNS cho dịch vụ Blogger

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
ten-mien-cua-ban.com
A 216.239.32.21 3600
ten-mien-cua-ban.com
A 216.239.34.21 3600
ten-mien-cua-ban.com
A 216.239.36.21 3600
ten-mien-cua-ban.com
A 216.239.38.21 3600
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME ghs.google.com 3600
ten-mien-cua-ban.com
CNAME
 
3600
 

6. Bản ghi DNS cho dịch vụ Weebly

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
ten-mien-cua-ban.com
A 199.34.228.59 3600
www.ten-mien-cua-ban.com
A 199.34.228.59 3600

7. Bản ghi DNS cho dịch vụ Shopify

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
ten-mien-cua-ban.com
A
23.227.38.32
3600
www.ten-mien-cua-ban.com
A
23.227.38.32
3600
 

8. Bản ghi DNS cho dịch vụ Amazon Web Services

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
static.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
AWS-URL
3600
 

9. Bản ghi DNS cho dịch vụ của Wordpress

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
blog.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
wordpress.com
3600
 

10. Bản ghi DNS cho dịch vụ Office 365

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
msoid.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
clientconfig.microsoftonline-p.net
3600
autodiscover.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
autodiscover.outlook.com
3600
sip.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
sipdir.online.lync.com
3600
lyncdiscover.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
webdir.online.lync.com
3600
enterpriseregistration.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
enterpriseregistration.windows.net
3600
enterpriseenrollment.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com
3600
@.ten-mien-cua-ban.com
TXT
v=spf1
3600
@.ten-mien-cua-ban.com
MX
 
3600
_sipfederationtls._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 100 1 5061 sipfed.online.lync.com 3600
_sip._tls.ten-mien-cua-ban.com
SRV 100 1 443 sipdir.online.lync.com 3600

11. Bản ghi DNS cho dịch vụ của MailChimp

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
k1._domainkey.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
dkim.mcsv.net
3600
ten-mien-cua-ban.com
TXT
v=spf1 include:servers.mcsv.net ?all
3600
 

12. Bản ghi DNS cho dịch vụ ImprovMX

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
@.ten-mien-cua-ban.com
MX 10 mx1.improvmx.com 3600
@.ten-mien-cua-ban.com
MX 20 mx2.improvmx.com 3600
 

13. Bản ghi DNS cho dịch vụ MailGun

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
ten-mien-cua-ban.com
MX 10 mxa.mailgun.org 3600
ten-mien-cua-ban.com
MX 20 mxb.mailgun.org 3600
ten-mien-cua-ban.com
TXT v=spf1 include:mailgun.org ~all 3600
email.ten-mien-cua-ban.com
CNAME mailgun.org 3600

14. Bản ghi DNS cho dịch vụ Google Site

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
sites.ten-mien-cua-ban.com
CNAME ghs.googlehosted.com 3600

15. Bản ghi DNS cho dịch vụ Google Calendar

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:
Host Kiểu Trỏ đến TTL
calendar.ten-mien-cua-ban.com
CNAME ghs.googlehosted.com 3600

16. Bản ghi DNS cho dịch vụ Google Docs

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
docs.ten-mien-cua-ban.com
CNAME ghs.googlehosted.com 3600

17. Bản ghi DNS cho dịch vụ Heroku

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME proxy.herokuapp.com 3600

18. Bản ghi DNS cho dịch vụ Heroku SSL

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
herokussl.com
3600

19. Bản ghi DNS cho dịch vụ Tumblr

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
blog.ten-mien-cua-ban.com
CNAME domains.tumblr.com 3600

20. Bản ghi DNS cho dịch vụ Github

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
ten-mien-cua-ban.com
ALIAS   3600
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME   3600

21. Bản ghi DNS cho dịch vụ Rackspace Mail

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
ten-mien-cua-ban.com
MX
10 mx1.emailsrvr.com
3600
ten-mien-cua-ban.com
MX
20 mx2.emailsrvr.com
3600
autodiscover.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
autodiscover.emailsrvr.com
3600
ten-mien-cua-ban.com
TXT
v=spf1 include:emailsrvr.com ~all
3600

22. Bản ghi DNS cho dịch vụ Google Talk

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
_xmpp-server._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 5 0 5269 xmpp-server.l.google.com 3600
_xmpp-server._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 20 0 5269 alt1.xmpp-server.l.google.com 3600
_xmpp-server._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 20 0 5269 alt2.xmpp-server.l.google.com 3600
_xmpp-server._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 20 0 5269 alt3.xmpp-server.l.google.com 3600
_xmpp-server._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 20 0 5269 alt4.xmpp-server.l.google.com 3600
_jabber._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 5 0 5269 xmpp-server.l.google.com 3600
_jabber._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 20 0 5269 alt1.xmpp-server.l.google.com 3600
_jabber._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 20 0 5269 alt2.xmpp-server.l.google.com 3600
_jabber._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 20 0 5269 alt3.xmpp-server.l.google.com 3600
_jabber._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 20 0 5269 alt4.xmpp-server.l.google.com 3600
_xmpp-client._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 5 0 5222 xmpp.l.google.com 3600
_xmpp-client._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 20 0 5222 alt1.xmpp.l.google.com 3600
_xmpp-client._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 20 0 5222 alt2.xmpp.l.google.com 3600
_xmpp-client._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 20 0 5222 alt3.xmpp.l.google.com 3600
_xmpp-client._tcp.ten-mien-cua-ban.com
SRV 20 0 5222 alt4.xmpp.l.google.com 3600

23. Bản ghi DNS cho dịch vụ SupaDupa

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

  Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME mysupadupa.com 3600

24. Bản ghi DNS cho dịch vụ Bitbucket

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
git.ten-mien-cua-ban.com
CNAME bitbucket.org 3600

25. Bản ghi DNS cho dịch vụ DivShot

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
divshot.io
3600

26. Bản ghi DNS cho dịch vụ Aldryn

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME hosted.djee.se 3600

27. Bản ghi DNS cho dịch vụ Instapage

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME pageserver.instapage.com 3600

28. Bản ghi DNS cho dịch vụ Enjin

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME app.enjin.com 3600
ten-mien-cua-ban.com
A 199.83.134.131 3600

29. Bản ghi DNS cho dịch vụ Fastly

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME global.prod.fastly.net 3600

30. Bản ghi DNS cho dịch vụ Format

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
host.ten-mien-cua-ban.com
CNAME format.com 3600

31. Bản ghi DNS cho dịch vụ AtMail

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
ten-mien-cua-ban.com
MX 10 mx-a.atmailcloud.com 3600
ten-mien-cua-ban.com
MX 20 mx-b.atmailcloud.com 3600
webmail.ten-mien-cua-ban.com
CNAME web-a.atmailcloud.com 3600

32. Bản ghi DNS cho dịch vụ Fastmail

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
ten-mien-cua-ban.com
MX
10 in1-smtp.messagingengine.com
3600
ten-mien-cua-ban.com
MX
20 in2-smtp.messagingengine.com
3600
ten-mien-cua-ban.com
TXT
v=spf1 include:spf.messagingengine.com ?all
3600
fm1._domainkey.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
fm1.ten-mien-cua-ban.com.dkim.fmhosted.com
3600
fm2._domainkey.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
fm2.ten-mien-cua-ban.com.dkim.fmhosted.com
3600
fm3._domainkey.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
fm3.ten-mien-cua-ban.com.dkim.fmhosted.com
3600
webmail.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
www.fastmail.fm
3600

33. Bản ghi DNS cho dịch vụ KickOffLabs

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME proxy.kickofflabs.com 3600

34. Bản ghi DNS cho dịch vụ Launchrock

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME host.launchrock.com 3600

35. Bản ghi DNS cho dịch vụ paperplane

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME proxy.paperplane.io 3600

36. Bản ghi DNS cho dịch vụ Tender Support

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
support.ten-mien-cua-ban.com
CNAME tenderapp.com 3600

37. Bản ghi DNS cho dịch vụ squarespace

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME ext-cust.squarespace.com 3600
ten-mien-cua-ban.com
CNAME verify.squarespace.com 3600
ten-mien-cua-ban.com
A 198.185.159.144 3600
ten-mien-cua-ban.com
A 198.185.159.145 3600
ten-mien-cua-ban.com
A 198.49.23.144 3600
ten-mien-cua-ban.com
A 198.49.23.145 3600

38. Bản ghi DNS cho dịch vụ SimplyBuilt

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME sites.onsimplybuilt.com 3600

39. Bản ghi DNS cho dịch vụ Pobox

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
ten-mien-cua-ban.com
MX 10 mx-1.rightbox.com 3600
ten-mien-cua-ban.com
MX 10 mx-2.rightbox.com 3600
ten-mien-cua-ban.com
MX 10 mx-3.rightbox.com 3600

40. Bản ghi DNS cho dịch vụ Ghost

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
www.ten-mien-cua-ban.com
CNAME
yourblog.ghost.io
3600

41. Bản ghi DNS cho dịch vụ Minecraft

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
minecraft.ten-mien-cua-ban.com
A
 
3600
_minecraft._tcp.mc.ten-mien-cua-ban.com
SRV
minecraft.ten-mien-cua-ban.com
3600

42. Bản ghi DNS cho dịch vụ biz.mail.ru

Sử dụng mẫu bản ghi bên dưới để thêm vào tên miền của bạn tại Ngôi Sao Số:

Host Kiểu Trỏ đến TTL
ten-mien-cua-ban.com
MX 10 emx.mail.ru 3600