Hướng dẫn khai báo tên miền quốc tế tại Việt Nam

Việc thực hiện khai báo tên miền là bắt buộc đối với các tổ chức cá nhân đăng ký tên miền.

1. Tìm hiểu luật Công nghệ thông tin quy định (Điều 23)

( Trích lược điều 23 tại: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=29137 )

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thiết lập trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm quản lý nội dung và hoạt động trang thông tin điện tử của mình.
2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" khi thiết lập trang thông tin điện tử không cần thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông. Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Bưu chính, Viễn thông những thông tin sau đây:
a) Tên tổ chức ghi trong quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép mở văn phòng đại diện; tên cá nhân;
b) Số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư nhân dân hoặc số, ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu của cá nhân;
c) Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi thường trú của cá nhân;
d) Số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử;
đ) Các tên miền đã đăng ký.
3. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin quy định tại khoản 2 Điều này, khi thay đổi thông tin thì phải thông báo về sự thay đổi đó.
4. Trang thông tin điện tử được sử dụng cho hoạt động báo chí phải thực hiện quy định của Luật này, pháp luật về báo chí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
5. Trang thông tin điện tử được sử dụng cho hoạt động kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh phải thực hiện quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Tìm hiểu nội dung chi tiết quy định tại Điều 41

Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin này, khi thay đổi thông tin thì phải thông báo về sự thay đổi đó.

Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi đăng ký tên miền quốc tế mà không tuân thủ các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; sử dụng tên miền quốc tế mà không thông báo hoặc thông báo thiếu thông tin, thông tin không chính xác hoặc thay đổi thông tin mà không thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sau khi đăng ký tên miền quốc tế thành công, bạn tiến hành thông báo sử dụng tên miền quốc tế.

3. Các bước đăng ký

Bước 1: Vào trang http://thongbaotenmien.vn

1 1

Bước 2: Tra cứu thông tin

Click vào Thông báo sử dụng mới >> Nhập tên miền vào ô trống >> Tra cứu.

2 1

Bước 3: Khai báo thông tin

Trường hợp đây là lần đầu tiên tên miền được khai báo --> Thông báo sử dụng

  • Nếu tên miền chủ thể cá nhân: Thông báo sử dụng tên miền quốc tế cho chủ thể là cá nhân.
3 1
  • Nếu tên miền chủ thể Công ty, Tổ chức: Thông báo sử dụng tên miền quốc tế cho chủ thể là tổ chức.
4 1

Sau khi điền hoàn tất Form thông tin --> Thực hiện .

Hệ thống sẽ gửi email tự động từ: confirm@thongbaotenmien.vn – Thông báo sử dụng tên miền quốc tế với:

  • Account của bạn: Tên miền vừa khai báo
  • Password của bạn: do bạn vừa thực hiện nhập ở phần khai báo

Với các tên miền khác mà bạn có, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản đã tạo để khai báo các tên miền khác của bạn.