Hướng dẫn quy trình đổi tên chủ thể tên miền tại Ngôi Sao Số

Dưới đây sẽ là hướng dẫn chi tiết quy trình các bước đổi tên chủ thể tên miền sang tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

1. Các nguyên tắc thực hiện việc thay đổi

 • Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền (tham khảo tại Điểm 6 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTTvà được sửa đổi bổ sung tại điểm b khoản 4 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT, các trường hợp cho phép đổi tên chủ thể:
  • Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

  • Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;

  • Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;

  • Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Các trường hợp không được đổi tên chủ thể:
  • Tên miền đang trong quá trình xử lý tranh chấp
  • Tên miền hết hạn sử dụng.  
  • Tên miền đang xử lý vi phạm
  • Tên miền đang trong trạng thái chờ chuyển đổi Nhà đăng ký;
  • Tên miền đang trong trạng thái chờ xử lý thu hồi.

2. Các bước thực hiện thay đổi tên miền

TT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/Biểu mẫu

1

Hoàn thiện hồ sơ

- Chủ thể

 

 - Chủ thể hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên chủ thể tên miền bao gồm:

 (1) Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền theo mẫu quy định của NĐK quản lý tên miền, nhưng phải đảm bảo đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 4 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT (hoặc biểu mẫu BM-QLTN-34-01 dành cho cá nhân; BM-QLTN-34-02 dành cho tổ chức đính kèm).

(2) Chủ thể nêu rõ thông tin về tên chủ thể cần thay đổi và các cam kết chịu tránh nhiệm về các thông tin cung cấp.

(3) Trong đơn phải có chữ ký, ghi rõ họ tên nếu chủ thể là cá nhân; con dấu của đơn vị, họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp Luật của đơn vị nếu chủ thể là tổ chức.

(4) Ngoài Đơn đề nghị thay đổi thông tin đăng ký tên miền, chủ thể sử dụng tên miền bổ sung bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc hoặc bản sao có chứng thực quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh sự thay đổi hợp lệ về quyền sử dụng tên miền theo các phương thức nộp hồ sơ.                             

BM-QLTN-QT-34-01

 

2

Gửi hồ sơ về NĐK

Chủ thể

 

Chủ thể nộp hồ sơ về Nhà đăng ký quản lý tên miền của mình theo các phương thức:

- Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký;

- Gửi hồ sơ đến Nhà đăng ký qua đường bưu chính.

 

3

NĐK tiếp nhận yêu cầu

NĐK

Nhà đăng ký quản lý tên miền thực hiện:

 • Xác thực yêu cầu;
 • Thẩm định hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Thực hiện tiếp bước 4;
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ (thiếu thông tin hoặc thiếu các quyết định đổi tên theo quy định): NĐK liên hệ yêu cầu chủ thể cung cấp thêm thông tin hoặc hồ sơ để hồ sơ được đầy đủ và hợp lệ;
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: NĐK từ chối yêu cầu, nêu rõ lý do.

 

 

4

NĐK chuyển hồ sơ tới VNNIC xét duyệt

NĐK

NĐK quản lý tên miền thực hiện chuyển hồ sơ có yêu cầu đổi tên chủ thể lên VNNIC để VNNIC xem xét, quyết định.

(Trong ngày làm việc, trước 10h sang và trước 16h chiều)

 

5

VNNIC tiếp nhận và xử lý yêu cầu VNNIC VNNIC thực hiện thêm một bước thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thì sẽ thông báo để NĐK liên hệ tới chủ thể như quy trình của bước 3 trên đây. Trường hợp yêu cầu đã hợp lệ: VNNIC thực hiện đổi tên chủ thể theo yêu cầu của NĐK.

 

6

Thông báo kết quả cho NĐK

VNNIC

VNNIC thông báo kết qủa xử lý cho NĐK.

 

7

NĐK thông báo kết quả cho chủ thể tên miền

NĐK

NĐK thông báo kết quả xử lý cho chủ thể tên miền.

Lưu ý: Trong thời hạn  03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi tên chủ thể tên miền hợp lệ, NĐK tên miền “.vn” thông báo tới chủ thể kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp từ chối nên rõ lý do.

 

8

Chủ thể kiểm tra kết quả

Chủ thể

Chủ thể tên miền kiểm tra kết quả trên trang Whois – Tra cứu thông tin tên miền .vn để biết thông tin.

 

3. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1. Thủ tục đổi tên chủ thể tên miền thực hiện như thế nào?

Bạn cần thực hiện các thủ tục sau:
Liên hệ với Nhà đăng ký quản lý tên miền của bạn để được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục thay đổi tên chủ thể tên miền. Để có được thông tin liên hệ của Nhà đăng ký quản lý tên miền, bạn có thể sử dụng hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ whois.vn .
Nhà đăng ký sẽ hướng dẫn cho bạn các thủ tục với mục đích xác thực chủ thể tên miền để hỗ trợ bạn trong việc cập nhật thông tin.

Câu hỏi 2. Tôi được phép đổi tên chủ thể tên miền của mình trong trường hợp nào?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và bổ sung tại điểm b khoản 4 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT, các trường hợp được phép thay đổi tên chủ thể tên miền bao gồm:
1. Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

2. Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;

3. Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;

4. Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Câu hỏi 3. Thay đổi tên chủ thể tên miền có làm gián đoạn hoạt động của tên miền không?

Quá trình đổi tên chủ thể sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động tên miền của bạn.

Câu hỏi 4. Thay đổi tên chủ thể tên miền có mất phí không?

Việc đổi tên chủ thể tên miền theo quy định là miễn phí. Tuy nhiên bạn cần xem xét lại hợp đồng giữa bạn và NĐK nơi bạn đăng ký tên miền để chắc chắn rằng không có điều khoản về việc mất phí khi bạn thay đổi tên chủ thể tên miền.