Tên miền ngược là gì ? nó khác tên miền thông thường ra sao ?

Bài viết sẽ giới thiệu đến bạn tên miền ngược là gì ? và nó khác tên miền thông thường như thế nào ?

1. Thế nào là tên miền ngược

Hệ thống tên miền thông thường cho phép chuyển đổi từ tên miền sang địa chỉ IP. Trong thực tế, một số dịch vụ Internet đòi hỏi hệ thống máy chủ DNS phải có chức năng chuyển đổi từ địa chỉ IP sang tên miền. Tên miền ngược ra đời nhằm phục vụ mục đích này.

2. Tên miền ngược có gì khác với tên miền thông thường.

Không gian tên miền ngược cũng được xây dựng theo cơ chế phân cấp giống như tên miền thuận.Đối với thế hệ địa chỉ IPv4, cấu trúc của tên miền ngược có dạng như sau: www.zzz.yyy.xxx.in-addr.arpa . Trong đó: xxx, yyy, zzz, www là các số viết trong hệ thập phân biểu diễn giá trị của 4byte cấu thành 1 địa chỉ IPv4.

Ví dụ: Một máy tính trên mạng được gán địa chỉ IPv4  203.162.57.101 thì tên miền ngược tương ứng sẽ là 101.57.162.203.in-addr. arpa.

Đối với thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6, cấu trúc tên miền ngược có khác một chút. Cụ thể:

- Không gian các tên miền ngược của các địa chỉ IPv6 không nằm dưới miền in-addr.arpa như của IPv4 mà nằm dưới miền .ip6.arpa.

- Do hoàn toàn không còn khái niệm class (lớp) trong IPv6 và 1 địa chỉ IPv6 được biểu diễn dưới dạng số hexa nên cấu trúc phân cấp tên miền ngược trong IPv6 cũng không chia theo lớp như ở IPv4 mà được phân cấp theo từng biên 4 bit tương ứng với mỗi số hexa cấu thành nên 1 địa chỉ IPv6.

Ví dụ: Một node mạng được gán địa chỉ IPv6  2001:0dc8:0123:1234:abcd:0000:0000:0000 thì tên miền ngược tưng ứng sẽ là: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.c.b.a.4.3.2.1.3.2.1.0.8.c.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa