Khi nào tôi phải gia hạn Domain name/Tên miền ?

Khi bạn nhận được thông báo sắp hết hạn hay gia hạn trước 3 tháng để tránh người khác đăng ký mất domain vì hết hạn. Trong quá trình sử dụng tên miền tại Ngôi Sao Số bạn được hệ thống tự động gởi email nhắc nhở bạn 3 lần. Đến lần thứ 3 nhắc nhở bạn không thanh toán phí gia hạn, tên miền của bạn sẽ trở về trạng thái tự do.