Tôi đã đăng ký tên miền tại nhà cung cấp dịch vụ khác, tôi có thể sử dụng dịch vụ Hosting hoặc Server của Ngôi Sao Số ?

Tôi đã đăng ký tên miền tại nhà cung cấp dịch vụ khác, tôi có thể sử dụng dịch vụ Hosting hoặc Server của Ngôi Sao Số ?

Vâng, bạn hoàn toàn có thể hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết.