Tôi có thể gia hạn trước nhiều năm hay không ?

Vâng, bạn có thể gia hạn domain trước nhiều năm. Tối thiểu là 1 năm và tối đa là 10 năm cho một tên miền.