Khi đăng ký tên miền .VN tôi phải làm những thủ tục gì?

Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại Website của Nhà đăng ký tên miền “.vn”, nhưng bắt buộc phải có các thông tin sau:

a, Đối với tổ chức:

  • Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử.
  • Thông tin về người quản lý và người quản lý kỹ thuật của tên miền.
  • Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

b, Đối với cá nhân:

  • Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, hộp thư điện tử.
  • Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

Bạn có thể tải về bản khai cho cá nhân và tổ chức bằng cách click https://www.ngoisaoso.vn/ten-mien/Ban-khai-dang-ky-ten-mien.html