Quy định nào về việc đăng ký tên miền .edu.vn ?

Theo hướng dẫn của Bộ GDÐT, cấu trúc tên miền của các trường phổ thông như sau.

Cú pháp về tên miền giáo dục được bộ GDĐT quy định:

loại trường - tên trường - địa danh.edu.vn 

trong đó:

1. Loại trường:

Là phần nằm trong tên chính thức của trường, dùng để chỉ cấp học, bậc học, phương thức đào tạo, hình thức sở hữu ... Do phần này có tính phổ biến rộng, các cụm từ chỉ cấp học, phương thức tổ chức học, loại hình sở hữu ngoài công lập ... nên viết tắt cho ngắn gọn như sau :

 • Trường tiểu học (lớp 1 đến lớp 5):  th
 • Trường phổ thông cơ sở (lớp 1 đến lớp 9): ptcs
 • Trường trung học cơ sở (lớp 6 đến lớp 9): thcs
 • Trường phổ thông trung học (lớp 6 đến lớp 12): ptth
 • Trường trung học phổ thông (lớp 10 đến lớp 12): thpt
 • Trường dân tộc nội trú : dtnt
 • Bán công: bc
 • Dân lập : dl
 • Tư thục : tt
... (viết tắt cho các loại trường khác khi có nhu cầu)

2.Tên trường:

Là tên riêng của trường, nên được viết đầy đủ. Ðối với tên trường quá dài có thể viết tắt một phần nhưng cần ở dạng dễ nhận biết.

Ví dụ: Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai có thể viết: thpt-ntminhkhai

3.Địa danh:

Có hai trường hợp sau:

3.1   Ðối với các trường PTTH và THPT :    địa danh = tên tỉnh, thành phố

Tên tỉnh, thành phành phố được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

3.2   Ðối với các trường tiểu học, PTCS và THCS:     địa danh = tên quận, huyện -tên tỉnh, thành phố

Tên quận, huyện có thể viết tắt khi quá dài, nhưng cần ở dạng dễ nhận biết. Việc này nên tham khảo ý kiến của các Sở GD&ÐT.

Cấu trúc tên miền như trên có thể sẽ dài nhưng dễ hiểu, dễ nhớ và thuận tiện cho người sử dụng khi tìm kiếm địa chỉ của các trường phổ thông trên Internet. Ví dụ cho một số trường trung học phổ thông cụ thể:

           Tên trường                                                                      Tên miền dự kiến
Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội                      thpt-lythuongkiet-hanoi.edu.vn
Trường THPT Lý Thường Kiệt, Tây Ninh                   thpt-lythuongkiet-tayninh.edu.vn
Trường THPT Tân Châu, Tây Ninh                          thpt-tanchau-tayninh.edu.vn
Trường THPT Bán công Tân Châu, Tây Ninh            thptbc-tanchau-tayninh.edu.vn

Ghi chú: Các tên tỉnh, thành phố quá dài bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thừa Thiên Huế được viết tắt theo quy định sau:

 • Thành phố Hồ Chí Minh: tphcm
 • Thừa Thiên Huế: tthue
 • Bà Rịa - Vũng tàu: brvt.