Tên miền đã đăng ký rồi sẽ có người khác đăng ký trùng tên ?

Tên miền không thể đăng ký được nếu bạn đã đăng ký sau khi whois thấy thông tin là của bạn.