Trước kia tôi mua tên miền Quốc gia Việt Nam với tư cách cá nhân, nay muốn chuyển về cho công ty được không?

Nếu tên bạn có trong danh sách hội đồng thành viên của công ty, thì sẽ chuyển được chủ thể sang công ty của bạn.

Hồ sơ:

  • Công chứng CMND của Bạn và giấy phép kinh doanh (bạn có trong danh sách hội đồng thành viên của công ty)
  • Bạn điền form thay đổi thông tin liên hệ ( mẫu công ty ) có xác nhận dấu mộc công ty và chữ ký đại diện
  • Bạn điền formCam kết đổi chủ thể.
  • Bạn bổ sung bản khai đăng ký domain dành cho công ty.