Tôi quên hoặc mất mật khẩu của tên miền tôi phải làm thế nào ?

Nếu vì lý do nào bạn bị mất hoặc quên mật khẩu tên miền bạn muốn lấy lại xin làm theo hướng dẫn sau:

1. Bạn đăng nhập vào tài khoản trên https://id.ngoisaoso.vn bằng tài khoản email lúc bạn đăng ký dịch vụ. Nếu chưa có bạn có thể đăng ký.

2. Sau khi đăng nhập thành công bạn gửi yêu cầu reset lại mật khẩu, trong vòng 24h chúng tôi sẽ xem xét và gửi mật khẩu lại cho bạn vào địa chỉ email quản lý dịch vụ nêu yêu cầu của bạn hợp lệ.

3. Chúng tôi chỉ cung cấp qua hệ thống chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại phần phiếu hỗ trợ, không gửi bằng điện thọai và các hình thức khác.