Tên miền con (Sub Domain) là gì ?

Khi đăng ký tên miền bạn sẽ được sở hữu  tên miền dưới dạng: tencongty.com, ngoisaoso.vn ... Tên miền con của các tên miền trên có dạng: www.tenban.tencongty.com, mail.ngoisaoso.vn, www.mail.ngoisaoso.vn. Bạn có thể quản lý tên miền con khi sử dụng dịch vụ lưu trữ tại Ngôi Sao Số.