Làm thế nào để chuyển tên miền từ nơi khác về Ngôi Sao Số quản lý ?

1/ Điều kiện để transfer 1 domain name

 • Tên miền phải được unlock
 • Bạn có Auth-info code
 • Bạn kiểm soát được email quản trị tên miền.
 • Tên miền phải được đăng ký hoặc duy trì hơn 60 ngày

2/ Transfer domain về Enom
Bước 1: Bạn cần kiểm tra các điều kiện để transfer
Bước 2: Tại Enom, bạn gửi lệnh transfer kèm với authcode
Bước 3: Check email admin (email nằm trong mục admin khi whois tên miền), bạn sẽ nhận được 1 email đề nghị bạn xác nhận. Sau khi bạn bấm nút Accept và hệ thống báo thành công, đợi thêm 5 ngày tên miền sẽ được chuyển về Enom.
Bước 4: Nếu Registrar cũ (nơi bạn chuyển tên miền đi) gửi cho bạn 1 email hỏi rằng bạn có muốn huỷ việc transfer không, bạn hãy bỏ qua email này.

(*) Trường hợp thường thấy khi transfer thất bại

 • Authcode sai
 • Tên miền bị lock trong quá trình transfer
 • Bạn không nhận được mail xác nhận, hoặc nhận được mail xác nhận mà bạn không nhấn nút Accept
 • Vô tình bấm vào và xác nhận việc hủy transfer

(*) Khi transfer thành công, thường tên miền được gia hạn thêm 1 năm và bạn thường phải trả chi phí này

3/ Transfer domain về OnlineNic
Bước 1: Bạn cần kiểm tra các điều kiện để transfer
Bước 2: Tại OnlineNic, bạn gửi lệnh transfer
Bước 3: Check email admin (email nằm trong mục admin khi whois tên miền), bạn sẽ nhận được 1 email đề nghị bạn xác nhận. Bạn hãy click vào link xác nhận:

 • Nhập password mà OnlineNic gửi kèm trong mail
 • Nhập Authcode
 • Bấm nút Accept

Nếu hệ thống báo thành công, đợi thêm 5 ngày tên miền sẽ được chuyển về OnlineNic.

Bước 4: Nếu Registrar cũ (nơi bạn chuyển tên miền đi) gửi cho bạn 1 email hỏi rằng bạn có muốn hủy việc transfer không, bạn hãy bỏ qua email này.

(*) Trường hợp thường thấy khi transfer thất bại

 • Authcode sai
 • Tên miền bị lock trong quá trình transfer
 • Bạn không nhận được mail xác nhận, hoặc nhận được mail xác nhận mà bạn không nhấn nút Accept
 • Vô tình bấm vào và xác nhận việc hủy transfer

(*) Khi transfer thành công, thường tên miền được gia hạn thêm 1 năm và bạn thường phải trả chi phí này.

Các hướng dẫn này chỉ thực hiện cho tên miền quốc tế. Đối với tên miền quốc gia Việt Nam cần một số thủ tục khác do quy định của bộ thông tin truyền thông VNNIC. Liên hệ với hỗ trợ của chúng tôi khi muốn chuyển tên miền từ nơi khác về Ngôi Sao Số.