Quản lý thông tin liên hệ của tên miền ?

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin whois của tên miền.

Chúng tôi cung cấp cho bạn một tập hợp các tính năng cho phép bạn để quản lý tên miền của bạn chi tiết liên lạc dễ dàng.  Tất cả các tên miền (trừ. Và Châu Âu. Vương quốc Anh, Việt nam.Chủ sở hữu tên miền, liên hệ hành chính, liên hệ kỹ thuật và Thanh toán Liên hệ. Nếu bạn cần Sửa đổi thông tin của bạn cho một tên miền, bạn chỉ cần làm theo các bước dưới đây

Bước 1: Đăng nhập vào khu vực khách hàng của bạn tại https://id.ngoisaoso.vn
Bước 2: Từ trang chủ của khu vực quản lý khách hàng click vào nút XEM bên cạnh số tên miền của bạn.
Bước 3: Chọn tên miền của bạn (CLick quản lý domain bên cạnh tên miền).
Bước 4: Chọn TAB Công cụ quản lý và bấm vào nút Sửa thông tin whois tên miền.
Bước 5: Một bảng thông tin bao gồm các dữ liệu liên quan như thông tin người đăng ký (Registrant), thông tin Admin (Admin), thông tin người quản lý kỹ thuật (Tech)

Lưu ý quan trọng: Khi tiến hành thay đổi thông tin tên miền bạn cần biết các thông tin này phải gõ tiếng Việt không dấu, nếu không bạn không thể thay đổi được. Trong quá trình thao tác có thể bị chậm do hệ thống kết nối trực tiếp tới server quản lý tên miền quốc tế để thực hiện việc thay đổi thông tin.