Làm thế nào tôi có thể thiết lập tên miền ngược?

Trong trường hơp người sử dụng chỉ dùng một vài địa chỉ IPv4 đơn lẻ và không có nhu cầu thiết lập DNS riêng, người sử dụng phải yêu cầu ISP hỗ trợ khai báo trên DNS của ISP các bản ghi tên miền ngược (bản ghi PTR) ứng với các địa chỉ IPv4 mà ISP đã cấp phát cho người sử dụng

 Trong trường hơp người sử dụng chỉ dùng một vài địa chỉ IPv4 đơn lẻ và không có nhu cầu thiết lập DNS riêng, người sử dụng phải yêu cầu ISP hỗ trợ khai báo trên DNS của ISP các bản ghi tên miền ngược (bản ghi PTR) ứng với các địa chỉ IPv4 mà ISP đã cấp phát cho người sử dụng.

 Trường hợp người sử dụng có thể tự xây dựng hệ thống DNS nhưng nhu cầu sử dụng địa chỉ không lên đến một /24 (IPv4) thì có thể yêu cầu ISP khai báo chuyển giao theo cơ chế subnet delegate các zone ngược tương ứng vùng địa chỉ IPv4 đã được cấp phát  về máy chủ DNS của mình sau đó người sử dụng chủ động tự khai báo các bản ghi PTR cho mình. Trường hợp này thường ít gặp do đa số các ISP không muốn áp dụng cơ chế khai báo chuyển giao subnet. Nếu gặp tình huống này, đa số các ISP vẫn chọn giải pháp khai báo thẳng bản ghi PTR cho khách hàng như trường hợp trên.

 Trường hợp người sử dụng dùng hết hơn một /24 địa chỉ IPv4 và tự xây dựng hệ thống DNS của riêng mình thì cần gửi yêu cầu đến ISP để được khai báo chuyển giao theo cơ chế classfull. Sau đó, người sử dụng hoàn toàn chủ động trong việc khai báo các bản ghi PTR của mình.