[Mô đun tính năng] Tài khoản

Khu vực này cho phép bạn quản lý hội viên trên trang web của bạn

Danh sách tài khoản

danh sách tài khoản
Ảnh khu vực quản lý tài khoản
  • Khu vực 1: Tại mục tài khoản, chọn danh sách tài khoản để quản lý tài khoản
  • Khu vực 2: Khu vực tìm kiếm cho phép tìm nhanh tài khoản nếu trang web có nhiều hội viên
  • Khu vực 3: Bấm vào các tiêu đề để sắp xếp tài khoản theo tiêu đề được chọn / bấm lại để sắp xếp ngược lại.
  • Khu vực 4: Nút chức năng cho phép sửa tài khoản đang chọn (hover vào nút để hiển thị danh sách các menu hành động).

Mẹo: 
- Bấm vào tên tài khoản (ví dụ admin hình trên) để đi đến trang thành viên của tài khoản đó.
- Bấm vào email để mở phần mềm gởi email cho thành viên này.

Thêm tài khoản mới

thêm tài khoản
Màn hình khu vực thêm tài khoản.
  • Khu vực 1: Tại mục tài khoản, chọn thêm tài khoản để quản lý tài khoản
  • Khu vực 2: Câu hỏi bảo mật này có thể được soạn sẵn tại mục Câu hỏi bảo mật hoặc nhập liệu bằng tay.

Tài khoản đợi kích hoạt

Là nhóm các hội viên chưa được kích hoạt, bạn cần phải kích hoạt bằng tay để kiểm soát các hội viên nghi ngờ gian lận hoặc các spambot tự động đăng ký bằng phần mềm.

Câu hỏi bảo mật

Khi đăng ký hội viên, một trường dữ liệu mang tên câu hỏi bảo mật bắt buộc phải lựa chọn nhằm bảo vệ hội viên khi có sự cố mất mật khẩu cần reset, khi đó hội viên sẽ phải nhập câu hỏi bảo mật để reset mật khẩu. (Như hình dưới)

frondend đăng ký hội viên 1
Màn hình khu vực đăng ký bắt buộc nhập chọn câu hỏi bảo mật. Người dùng có thể tự nhập hoặc chọn nút mũi tên góc phải tại ô câu hỏi bảo mật để lựa chọn sẵn.

Khu vực cho phép tạo các câu hỏi bảo mật soạn sẵn khi người dùng đăng ký hội viên sẽ hiện ra danh sách này.

thêm câu hỏi bảo mật
Màn hình khu vực thêm và quản lý câu hỏi bảo mật.

Quy định đăng ký

Khu vực cho phép bạn nhập liệu các quy định đăng ký thành viên của trang web, các quy định này sẽ hiển thị tại khu vực đăng ký thành viên như hình bên dưới.

quy định đăng ký
Màn hình khu vực đăng ký thành viên. Bấm vào chữ chính sách và điều khoản đăng ký hội viên màu đỏ sẽ hiển thị ra nội dung được nhập liệu tại khu vực này.

Quản trị viên

Liên kết nhanh đến mục quản lý các quản trị của trang web.