[Mô đun hệ thống] - Quản trị viên

Quản trị viên là tài khoản được phép đăng nhập vào khu vực quản trị trang web.

Danh sách quản trị

Nơi chứa danh sách các quản trị viên có thể đăng nhập quản trị đã được tạo.

Thêm quản trị

Để tạo một quản trị viên, trước tiên bạn cần phải biết một tài khoản thành viên đã có sẵn, sau đó tại khu vực thêm quản trị, bạn cần chỉ định ID thành viên này (khu vực 2 / hình bên dưới).

Các trường dữ liệu khác nhập liệu bình thường, khu vực những mô đun cho phép quản lý là các mô đun mà quản trị viên được tạo có thể được quản trị.

 
quản trị viên
Khu vực quản lý các quản trị viên

Tài khoản

Liên kết nhanh để đến khu vực quản lý tài khoản, giúp bạn thêm nhanh một tài khoản thành viên.