[Mô đun hệ thống] - Giao diện

Cho phép bạn quản lý các khối giao diện được hiển thị ngoài trang web.

Khối giao diện

Trên trang web, ngoài những nội dung hiển thị tại các mô đun tính năng. Trang web còn rất nhiều vị trí chứa các dữ liệu khác nhau, mỗi vị trí chứa một nội dung khác nhau, chẳng hạn như trên trang chủ có vị trí hiển thị mạng xã hội, các menu ... và đó là các khối giao diện.

Mỗi trang web lại hoàn toàn khác nhau về các khối này, mỗi khối được lập trình cho các mục đích khác nhau. Chẳng hạn khối hiển thị mạng xã hội hay khối banner và Ngôi Sao Số định nghĩa là khối tĩnh, các khối lấy dữ liệu tự động từ các mô đun chẳng hạn là khối tin tức mới, Ngôi Sao Số định nghĩa đó là khối động.

quản lý giao diện
Màn hình quản lý khối dữ liệu của trang web.
  • Khu vực 1: chọn menu Giao diện/Khối dữ liẹu để đi đến mục quản lý khối dữ liệu
  • Khu vực 2: Bật quản lý giao diện, khi bấm nút này, bạn sẽ được đưa đến trang chủ với các khối được hiển thị trực quan hơn tại khu vực này giúp bạn dễ dàng quản lý nó hơn.(Xem ghi chú kv2)
  • Khu vực 3: Khu vực hiển thị cho phép bạn biết được vị trí hiển thị của khối này trên trang chủ. (Xem ghi chú kv3)
  • Khu vực 4: Nút chỉnh sửa cho phép bạn sửa khối dữ liệu.

Lưu ý: Thông thường các khối động bạn chỉ có thể sửa tiêu đề hoặc một vài cấu hình hiển thị khối. Tuỳ thuộc trang web, các khối này được lập trình dựa trên yêu cầu ban đầu khi thiết kế trang web của bạn tại Ngôi Sao Số.

Ghi chú kv2:

Khi bấm quản lý giao diện bạn sẽ được đưa về trang chủ, phía trên cùng của trang web sẽ hiển thị một menu có 4 mục, tại đây bạn có thể tắt/bật quản lý giao diện dễ dàng cho từng trang tuỳ thuộc bạn đang ở trang nào, các khối giao diện ở trang đó sẽ hiển thị.

Mỗi khối ứng với một ô có đường viền màu đen, khi hover (đưa trỏ chuột) vào ô này, nút chỉnh sửa sẽ hiển thị như ảnh ghi chú khu vực 1 bên dưới. Bạn chỉ việc bấm vào ô này để sửa khối.

  • Ghi chú kv1: Khi hover vào sẽ hiển thị nút sửa 
  • Ghi chú kv2: menu quản trị hiển thị phía trên cùng trang web.
  • Ghi chú kv3: Mô tả một khối động menu
  • Ghi chú kv4: Mô tả khối đặt hàng.
bật kéo thả block

Ghi chú kv3:

Nếu khu vực hiển thị là:
- Tất cả các module: tức là khối này sẽ hiển thị ở toàn bộ các mô đun nếu giao diện có thiết lập vị trí hiển thị. 
- Tên mô đun: Tên lớp giao diện (ví dụ users:sửa thông tin) nó chỉ hiển thị tại khu vực sửa thông tin của mô đun user (thành viên).

Các định nghĩa

Khối tĩnh:

vì các nội dung này không lấy dữ liệu tự động từ các mô đun tính năng mà phải nhập liệu bằng tay.

Khối động:

là các khối được lập trình để lấy dữ liệu động từ các mô đun. Chẳng hạn như lấy dữ liệu tin tức mới nhất hay sản phẩm mới nhất tự động, khi bạn cập nhật thêm tin hay sản phẩm mới, các khối này sẽ thay đổi theo.