[Mô đun hệ thống] - Tiện ích

Mô đun hệ thống này cho phép bạn kích hoạt các tiện ích thống kê và dọn dẹp hệ thống

Cấu hình thống kê

Mặc định trang web có khu vực thống kê riêng, không phụ thuộc bất kỳ plugin từ các hãng thứ 3. Để kích hoạt tiện ích thống kê này, hệ thống cho phép bạn lựa chọn 3 cấu hình thống kê theo trang web như bên dưới:

cấu hình thống kê
Màn hình cấu hình trang web.
  • Kích hoạt tiện ích đếm số người online: tiện ích này sẽ đếm số người đang trực tuyến tại thời điểm hiện tại, tiện ích này chỉ phù hợp khi trên trang chủ website (frondend) có khối hiển thị liên quan. Thông thường bạn nên tắt nó đi nếu trang chủ không có khu vực hiển thị số người đang online để tiết kiệm tài nguyên hệ thống và làm trang web hoạt động nhanh hơn.
  • Kích hoạt tiện ích thống kê: nếu được kích hoạt, bạn sẽ xem được dữ liệu tại mô đun tính năng là thống kê của khu vực quản trị. 
  • Kích hoạt tiện ích kiểm tra, thống kê đường dẫn đến site: nếu được kích hoạt, bạn sẽ nhìn thấy dữ liệu thống kê đường dẫn đến site tại mục thống kê như hình bên dưới.
thống kê đường dẫn đến site
Màn hình cấu hình trang web.

Lưu ý: khi mới kích hoạt tiện ích thống kê, trang web không có dữ liệu ngay lập tức, bạn cần chờ dữ liệu vài ngày để hệ thống cập nhật.

Dọn dẹp hệ thống

Dọn dẹp hệ thống cho phép bạn xoá bỏ cache hệ thống, cache giúp trang web nhanh hơn tuy nhiên một số dữ liệu có thể bị cũ làm lưu trữ trang web bị đầy do cache được lưu chồng chéo lên nhau theo thời gian, bạn nên dọn dẹp định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng 1 lần tuỳ thuộc vào tần xuất cập nhật dữ liệu của bạn.

dọn dẹp hệ thống
Màn hình dọn dẹp hệ thống

Cache là gì?

Cache là một vùng nhớ đệm, lưu trữ dữ liệu tạm thời. Cụ thể, trên hệ thống web, cache lưu trữ các đoạn mã hoặc tập hợp đoạn mã HTML trả về từ sever dưới dạng các tập tin. Các tập tin này được sử dụng khi client gửi yêu cầu giống với các yêu cầu gửi trước đó, đã được sever xử lý, trả về kết quả và lưu vào tập tin tương ứng.

Tại sao website sử dụng cache?

- Truy xuất dữ liệu từ tập tin trên host nhanh hơn so với truy cập trực tiếp đến Cơ sỡ dữ liệu (CSDL).
- Nếu không dùng cahce, ứng với mỗi request từ phía người dùng (1 người), sever phải xử lý rất nhiều, truy vấn liên tục vào CSDL để đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác. Hãy tưởng tượng, cùng một lúc có 100, 1000 người truy cập hệ thống, thì sever phải làm việc "cật lực" đến thế nào, những sever có cấu hình không cao có thể sẽ treo, không thể truy cập được.