[Mô đun tính năng] Sản phẩm

Nội dung này hướng dẫn bạn quản lý mô đun sản phẩm.

Các thiết lập bắt buộc

Để bắt đầu quản lý sản phẩm của bạn, bạn cần thiết lập các giá trị mặc định cho sản phẩm khi đăng. Dưới đây là các thiết lập bắt buộc để có thể quản lý và đăng tải sản phẩm.

Thiết lập danh mục:

Danh mục sản phẩm là nơi chứa các sản phẩm liên quan, ví dụ bạn bán các sản phẩm thời trang thì bạn cần cấu trúc danh mục sao cho hợp lý chẳng hạn bạn sẽ có các danh mục như: váy, quần, giày ...

Khi đăng sản phẩm, bạn sẽ bắt buộc phải chọn các danh mục này.

Thiết lập đơn vị sản phẩm:

Ví dụ là đôi, cái, một cặp, chiếc, một bộ, chiếc ... khi đó bạn chỉ cần lựa chọn khi đăng sản phẩm ví dụ đố với đơn vị sản phẩm của giày dép là đôi. 

Thiết lập đơn vị tiền tệ

Mặc định hệ thống sẽ thiết lập sẵn cho bạn Việt Nam Đồng (vnđ) và US Dollar ($), khi đăng tải sản phẩm hệ thống sẽ sử dụng tỷ giá tại khu vực này để chuyển đổi giá khi cần.

Thiết lập đơn vị khối lượng:

Các đơn vị khối lượng của 1 sản phẩm thường là g, kg ... khi bạn nhập liệu chỉ cần lựa chọn các đơn vị khối lượng này.

Thống kê

Khi vào mô đun sản phẩm, tổng quan về mô đun sẽ được hiển thị tại đây để bạn nắm tình hình các sản phẩm, đơn hàng... có trên trang web của bạn.

Tổng quan về mô đun sản phẩm được hiển thị ở đây.
Tổng quan về mô đun sản phẩm được hiển thị ở đây.

Quản lý đặt hàng

Khu vực cho phép bạn xem các đơn hàng đã đặt trên trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để có thể tìm kiếm các đơn hàng đã cũ.

Cách làm: Chọn Quản lý đặt hàng menu bên trái để xem các thống kê đơn hàng.

quan ly dat hang
Màn hình quản lý đặt hàng

Tại màn hình quản lý đặt hàng (hình trên)

 • Khu vực 1: Icon quyển sách liên kết đến trang hỗ trợ, icon quả địa cầu cho phép xem trang sản phẩm ngoài trang người dùng (frondend).
 • Khu vực 2: Tìm kiếm các đơn hàng đã cũ hoặc một đơn hàng nào đó theo các tiêu chí như ảnh
 • Khu vực 3: Bấm vào mã sản phẩm để xem chi tiết đơn hàng
 • Khu vực 4: Bấm vào nút ... (3 chấm) để hiển thị menu hành động xem hoặc xoá đơn hàng
 • Khu vực 5: Cho phép chọn tất cả đơn hàng hoặc các đơn hàng được chọn để xoá hàng loạt.
chi tiet don hang
Màn hình chi tiết đơn hàng

Tại trang chi tiết đơn hàng, giúp bạn theo dõi đơn hàng liên quan và thực hiện các hành động cần thiết. (Như hình trên)

 • Khu vực 1: Nút in đơn hàng
 • Khu vực 2: Nút thực hiện cho phép xác nhận đơn hàng để chuyển trạng thái.

Lượt mua

Nơi đây thống kê các lượt mua của 1 email hay hội viên của trang web. Giúp bạn biết được người mua nào đang mua nhiều hàng trên trang web của bạn.

Cách xem thống kê lượt mua
Nhãn

Cách làm: Chọn Thống kê lượt mua menu bên trái, bấm vào Icon tìm kiếm góc phải của mỗi tên người đặt để xem số đơn hàng họ đã đặt.

Danh sách sản phẩm

danh sách sản phẩm
Màn hình danh sách sản phẩm

Tại màn hình Danh sách sản phẩm (hình trên)

 • Khu vực 1: Icon quyển sách liên kết đến trang hỗ trợ, icon quả địa cầu cho phép xem trang sản phẩm ngoài trang người dùng (frondend).
 • Khu vực 2: Tìm kiếm các sản phẩm theo các tiêu chí như ảnh
 • Khu vực 3: Bấm vào tiêu đề để sắp xếp lại sản phẩm giúp tìm kiếm nhanh hơn.
 • Khu vực 4: Bấm vào tiêu đề sản phẩm để xem sản phẩm ngoài trang chủ
 • Khu vực 5: Bấm vào menu ... (3 chấm) để hiển thị menu hành động bao gồm sao chép sản phẩm để tạo sản phẩm mới tương tự sản phẩm này giúp giảm thời gian nhập liệu, sửa, xoá sản phẩm.

Cách làm: Chọn Danh sách sản phẩm menu bên trái để xem các thống kê đơn hàng.

Thêm sản phẩm

Cho phép bạn thêm sản phẩm mới vào các danh mục đã tạo.

thêm sản phẩm
Khu vực thêm sản phẩm.
 • Khu vực 1: Bấm nút thêm sản phẩm để bắt đầu thêm
 • Khu vực 2: Khi bạn đang soạn thảo và không có ý định đăng khi chưa hoàn tất, bạn bấm nút Lưu sản phẩm không đăng và nút Đăng sản phẩm sẽ giúp sản phẩm của bạn thể hiện ngay trên internet.
 • Khu vực 3: Từ khoá SEO giúp bạn thêm các từ khoá liên quan tới sản phẩm để tăng khả năng SEO cho sản phẩm. Xin lưu ý các từ khoá SEO sẽ tự động thêm vào mục tag từ khoá để quản lý, bạn không nên tạo quá nhiều từ khoá không liên quan, tại ô này bạn có thể nhập một vài ký tự để tìm kiếm các từ khoá đã thêm và chỉ việc lựa chọn.
 • Khu vực 4: Thời gian đăng để mặc định nếu không có nhu cầu cho hết hạn sản phẩm ở một khoảng thời gian nào đó.
 • Khu vực 5: Tính năng mở rộng cho phép bật tắt hiển thị sản phẩm và hiển thị giá bán.
 • Khu vực 6: Số lượng trong kho cần nhập giúp bạn kiểm soát số lượng bán ra. Khi các sản phẩm đã bán ra sắp hết, bạn có thể sửa sản phẩm và hiệu chỉnh thêm số lượng này.
 • Khu vực 7: Lựa chọn giảm giá mong muốn cho sản phẩm. Bạn cần thiết lập các giá trị giảm giá để có thể lựa chọn mục này.
 • Khu vực 8: Tuỳ chọn cho SEO giúp bạn thay đổi tiêu đề và mô tả khi không muốn sử dụng trường tên sản phẩm và giới thiệu ngắn gọn cho 2 thẻ title, description làm tiêu đề và mô tả của html tag.
 • Khu vực 9: Nhóm sản phẩm là nơi sẽ phân nhóm các sản phẩm của bạn ví dụ như theo thương hiệu, màu sắc ... (lựa chọn này là không bắt buộc).

Lưu ý: Cần hoàn tất các thiết lập bắt buộc để có thể bắt đầu thêm sản phẩm mới.

Quản lý giảm giá

Khu vực này cho phép bạn thêm hoặc hiệu chỉnh các giảm giá cho phù hợp với từng thời điểm khác nhau.

Xin lưu ý: việc thêm này không tạo ra thiết lập giảm giá cho toàn bộ các sản phẩm, sau khi thêm bạn cần lựa chọn sản phẩm mong muốn giảm giá và lưu lại.

quản lý giảm giá
Khu vực quản lý giảm giá
 • Khu vực 1: Bấm nút Quản lý giảm giá để bắt đầu thêm
 • Khu vực 2: Khi chọn tuỳ chọn này, khách hàng sẽ nhìn thấy bảng giá giảm khi xem chi tiết sản phẩm đã được chọn giảm giá này.
 • Khu vực 3: Cấu hình giảm giá giúp bạn lựa chọn số lượng mua bao nhiêu sẽ được giảm và có 2 tuỳ chọn giảm là theo % hoặc số tiền cố định

Quản lý tags

Khu vực quản lý tags sẽ hiển thị các từ khoá đã được thêm khi bạn thêm từ khoá trong mục thêm sản phẩm. Mỗi từ khoá có thể có nhiều sản phẩm liên quan, mỗi từ khoá sẽ có một trang riêng ngoài trang chủ dạng https://tenmien.com.vn/shops/tag/tu-khoa chính vì vậy bạn cần thêm mô tả để tránh tình trạng các Search Engine như Google Search không hiểu hoặc index chậm hơn.

quản lý tags
Khu vực quản lý tags
 • Khu vực 1: Bấm nút Quản lý tags để bắt đầu quản lý
 • Khu vực 2: Bấm nút ... (ba chấm) để hiển thị nút hành động sửa xoá từ khoá.
 • Khu vực 3: Các từ khoá được thêm thường chưa có miêu tả, bạn cần nhập miêu tả để SEO hiệu quả hơn.

Danh mục sản phẩm

Khu vực cho phép bạn quản lý các danh mục sản phẩm, nó như một loại sản phẩm hàng hoá bạn muốn bán, ví dụ bạn bán rau thì sẽ tạo một danh mục tên là Rau, sau đó thêm các sản phẩm vào danh mục này như rau muốn, rau cải, xà lách ... 

danh mục sản phẩm
Khu vực quản lý danh mục sản phẩm
 • Khu vực 1: tại mô đun sản phẩm chọn Cấu hình sản phẩm/ danh mục sản phẩm
 • Khu vực 2: tiêu đề cho phép bấm vào để sắp xếp các danh mục đã thêm.
 • Khu vực 3: nếu muốn sắp xếp lại vị trí hiển thị bạn bấm vào lựa chọn này, các vị trí này được hiển thị theo tứ tự ở đây nếu người dùng đang xem trang đầu sản phẩm có chứa toàn bộ các danh mục.
 • Khu vực 4: bấm vào tiêu đề của sản phẩm đã thêm để vào mục con của nó.
 • Khu vực 5: ô cho phép tìm kiếm nhanh danh mục.
 • Khu vực 6: cho phép chủ đề hiển thị có hoặc không, nhằm mục đích nếu bạn có một danh mục nào đó đã cũ và đã hết bán nhưng bạn không muốn xoá đi để không mất các liên kết trên các cỗ máy tìm kiếm như Google thì bạn có thể tạm ẩn không hiển thị nó.
 • Khu vực 7: ô chức năng sửa/xoá cho danh mục đã thêm.
 • Khu vực 8: khu vực cho phép thêm danh mục mới.

Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm tạo ra nhằm mục đích nhằm giúp cho 1 danh mục sản phẩm nào đó sẽ có các đơn vị đặc biệt, chẳng hạn như bạn có một loại là quần áo, thì cần nhóm sản phẩm là kích thước chẳng hạn, nhưng danh mục là ti vi thì nhóm sẽ là inch. 

Lưu ý: Khi thêm một nhóm mới, nó bắt buộc phải được gán vào 1 danh mục sản phẩm nào đó đã được tạo.

nhóm sản phẩm
Khu vực quản lý nhóm sản phẩm
 • Khu vực 1: tại mô đun sản phẩm chọn Cấu hình sản phẩm/ nhóm sản phẩm
 • Khu vực 2: cho phép bạn quản lý các nhóm sản phẩm đã được thêm trước đó.
 • Khu vực 3: cho phép thêm nhóm sản phẩm mới.

Khối sản phẩm

Là nơi cho phép bạn đưa các sản phẩm mong muốn vào một khối để hiển thị cho một nhu cầu đặc biệt nào đó. Chẳng hạn dịp lễ tết bạn có thể thêm khối Giảm giá tết cho nhu cầu này. Để thêm sản phẩm vào khối có 2 cách, xem thêm bên dưới để biết cách thực hiện.

khối sản phẩm
Khu vực quản lý khối sản phẩm
 • Khu vực 1: tại mô đun sản phẩm chọn Cấu hình sản phẩm/ khối sản phẩm
 • Khu vực 2: cho phép bạn quản lý các khối sản phẩm đã được thêm trước đó.
 • Khu vực 3: cho phép thêm khối sản phẩm mới.

Đơn vị sản phẩm

Khi bạn bán sản phẩm, tuỳ thuộc vào sản phẩm mong muốn bán sẽ có những đơn vị sản phẩm khác nhau, ví dụ bán rau thì đơn vị có thể là bó, hộp ... nơi đây cho phép bạn quản lý các đơn vị sản phẩm này.

đơn vị sản phẩm
Khu vực quản lý đơn vị sản phẩm
 • Khu vực 1: tại mô đun sản phẩm chọn Cấu hình sản phẩm/ đơn vị sản phẩm
 • Khu vực 2: cho phép bạn quản lý các đơn vị sản phẩm đã được thêm trước đó.
 • Khu vực 3: cho phép thêm đơn vị tính mới.

Đơn vị tiền tệ

Khi bạn bán sản phẩm nếu trang web có nhiều ngôn ngữ, khu vực này cho phép quản lý tiền tệ để hệ thống có thể dễ dàng chuyển đổi sang các đơn vị tiền tệ khác nhờ cấu hình tại khu vực này.

đơn vị tiền tệ
Khu vực quản lý đơn vị tiền tệ
 • Khu vực 1: tại mô đun sản phẩm chọn Cấu hình sản phẩm/ đơn vị tiền tệ.
 • Khu vực 2: cho phép bạn quản lý các đơn vị tiền tệ đã được thêm trước đó.
 • Khu vực 3: cho phép thêm đơn vị tiền tệ mới.

Đơn vị khối lượng

Khi bạn bán sản phẩm, tuỳ thuộc vào sản phẩm mong muốn bán sẽ có những loại khối lượng bạn muốn thêm ví dụ tấn,tạ, kg, ... nơi đây cho phép bạn quản lý các khối lượng này. Mặc định hệ thống sẽ tạo ra kg,g cho nhiều nhu cầu.

đơn vị khối lượng
Khu vực quản lý đơn vị khối lượng
 • Khu vực 1: tại mô đun sản phẩm chọn Cấu hình sản phẩm/ đơn vị khối lượng
 • Khu vực 2: cho phép bạn quản lý các đơn vị khối lượng đã được thêm trước đó.
 • Khu vực 3: cho phép thêm đơn vị khối lượng mới.

Các tips cho mô đun

Tìm kiếm nhanh

Tại các khu vực có chứa các danh sách sản phẩm, danh mục, loại, nhóm, đơn vị ... bạn sẽ bắt gặp các tiêu đề có dạng mũi tên như icon sắp xếp nhanh 2 hoặc icon sắp xếp nhanh bạn có thể bấm vào các tiêu đề này để sắp xếp giúp tìm kiếm nhanh theo những mục đích khác nhau.