Mẹo SEO cho trang web

Một số mẹo giúp SEO trang web của bạn từ hệ quản trị của Ngôi Sao Số

Từ khoá SEO

Từ khoá seo giúp bạn đưa các từ khoá vào thẻ keywork của html tag để các Search Engine có thể tìm thấy bạn dễ dàng hơn.

Không nên lạm dụng quá nhiều từ khoá và từ khoá nên liên quan đến nội dung 

Mẹo:
- Sử dụng các công cụ để tìm kiếm từ khoá liên quan như Google Search và tìm kiếm sản phẩm hay bài viết của bạn, sau đó kéo xuống vị trí Nội dung tìm kiếm khác để thấy các từ khoá liên quan. Như vậy bạn sẽ tìm thấy từ khoá thông dụng nhiều người dùng để tìm kiếm, giúp SEO hiệu quả hơn.
- Tìm kiếm các xu hướng bằng Google xu hướng để tìm các xu hướng tìm kiếm giúp SEO trang web nhanh chóng hơn.

 

mẹo sử dụng google search
Tìm kiếm từ khoá liên quan như Google Search
mẹo sử dụng google trens
Tìm các xu hướng

Tuỳ chọn cho SEO

Trong quá trình soạn thảo các nội dung như chi tiết bài viết, chi tiết sản phẩm ... tại khu vực quản trị. Bạn sẽ bắt gặp các Tuỳ chọn cho SEO, vậy nó có ý nghĩa gì?

Thông thường, ta sẽ thấy hệ thống mặc định sẽ lấy tiêu đề và mô tả của bài viết hay sản phẩm để đưa vào thẻ title và description.  Và đôi lúc phần giới thiệu ngắn gọn hay tiêu đề này không phù hợp với thẻ title và description của html tag. Tuỳ chọn cho SEO sẽ thay thế thẻ tiêu đề và và mô tả mặc định thay thế cho thẻ title và meta description. 


tuỳ chọn cho seo

Khi khu vực tuỳ chọn cho SEO có nhập liệu, thẻ title và meta description của html tag sẽ dùng nội dung này giúp cho việc SEO hiệu quả hơn.