[Giao diện] Làm sao để thay đổi các mục trên menu?

Hướng dẫn thay đổi tên các mục trên menu

BƯỚC 1: ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

Xem hướng dẫn tại đây


BƯỚC 2: CLICK "MENU SITE"

Thay đổi các mục


BƯỚC 3: CLICK "MENU CHÍNH"


Thay đổi các mục 1


BƯỚC 4: CHỌN MỤC CẦN SỬA VÀ CLICK "SỬA"


Thay đổi các mục 3

BƯỚC 5: ĐỔI TÊN MỤC VÀ NHẤN LƯU


Thay đổi các mục 4