[Thành viên] Làm sao để phân quyền lại hoặc thay đổi quyền quản trị của thành viên?

Làm sao nếu bạn không muốn thành viên quản trị "full" quyền, mà chỉ muốn thành viên quản trị một module hoặc một mục nào đó của website?

* Lưu ý: Bài này hướng dẫn phân quyền cho thành viên đã có tài khoản quản trị website. Nếu chưa phải là thành viên quản trị thì phải tạo tài khoản quản trị trước khi phân quyền

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản trị

Xem hướng dẫn tại đây

Bước 2: CLICK “TÀI KHOẢN"

Phan quyen

Bước 3: CLICK "QUẢN TRỊ"

Phan quyen 1

Bước 4: CLICK "SỬA"

Phan quyen 3

Lưu ý: Bạn cần phân quyền cho tài khoản nào thì click nút SỬA bên cạnh tài khoản đó nhé

Bước 5: PHÂN QUYỀN

Phan quyen 5

Lưu ý: Nếu bạn click chọn "ĐIỀU HÀNH CHUNG", thành viên sẽ có quyền quản lý tất cả các module trong website

Tham khảo thêm: Cách thêm thành viên quản trị mới?