[Giao diện] Vào đâu để thay đổi logo website?

Hướng dẫn cách thay đổi logo cho website

BƯỚC 1: ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

Xem hướng dẫn tại đây

BƯỚC 2: CLICK CHỌN "CẤU HÌNH SITE"

Doi logo

Giao diện sau khi chọn cấu hình site:

Doi logo 2
Up anh 1
Doi logo 2
Doi logo 2
Doi logo 2
Doi logo 2
Doi logo 2