[Giao diện] Sắp xếp thứ tự các mục trên menu chính

Hướng dẫn sắp xếp thứ tự các mục trên menu chính

Mỗi website đều có một menu chính - đây là nơi để khách hàng tìm đến mục mình cần. Ví dụ, khách hàng cần thông tin liên hệ sẽ click LIÊN HỆ trên menu chính để xem thông tin liên hệ.


BƯỚC 1: ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

Xem hướng dẫn tại đây

BƯỚC 2: CLICK "MENU SITE"

Thay đổi các mục

BƯỚC 3: CLICK "MENU CHÍNH"

Thay đổi các mục 1

BƯỚC 4: CHỌN SỐ THỨ TỰ

sap xep muc

BƯỚC 5: CLICK CHỌN VỊ TRÍ

sap xep muc 2