[Mật khẩu] Cách đổi mật khẩu tài khoản quản trị website

Hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu các tài khoản quản trị.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản trị

Xem hướng dẫn tại đây

Bước 2: CLICK “TÀI KHOẢN"

Doi mat khau 1

Bước 3: CLICK ICON SỬA

Click nút "SỬA" tại tài khoản cần sửa mật khẩu.Doi mat khau 2

Bước 4: ĐỔI MẬT KHẨU

doi mat khau 4 1