[Đăng nhập] Làm sao để đăng nhập quản trị website?

Hướng dẫn đăng nhập vào quản trị website

Bước 1: TRUY CẬP HỆ THỐNG QUẢN TRỊ WEBSITE

Dang nhap quan tri 1

  • Truy cập bằng đường link có cấu trúc: Tên website/admin/ và nhấn ENTER
  • Ví dụ về link truy cập hệ thống quản trị website: ngoisaoso.vn/admin/, ngoisaoso.com/admin/

Bước 2: NHẬP TÀI KHOẢN + MẬT KHẨU

Dang nhap quan tri 2
Sau khi nhập TÀI KHOẢN và MẬT KHẨU, nhấn ENTER hoặc nhấn nút ĐĂNG NHẬP


GIAO DIỆN QUẢN TRỊ WEB, SAU KHI ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG

Giao dien quan tri